Göm menyn

Doktorandundersökningen 2017

Enkäten genomfördes mellan 22 februari och 15 mars och berör alla forskarstuderande på LiU som från höstterminen 2016 hade en aktivitet om minst 1 % inrapporterad i Ladok. Även de som hade tagit ut sin doktorsexamen under senare delen av höstterminen 2016 tillhörde urvalet till undersökningen.

Enkäten distribueras via Ramböll Management Consulting genom ett personligt e-postbrev med en länk till en webbsida. De forskarstuderande som är anställda av LiU får även möjlighet att besvara en medarbetarenkät.

Doktorandundersökningen riktar sig enbart till forskarstuderande och tar upp frågor som är specifika för denna grupp. Ramböll har stränga krav på att upprätthålla en anonymitet och enskilda individers svar kan inte identifieras.

Enkätundersökningen är ett uppdrag från rektor till Forum för forskarutbildning (FFF), ett rådgivande organ sammansatt av prodekanerna för de fyra fakulteterna och representanter för doktoranderna. 

Doktorandenkäten 2017 är den sjätte som genomförs och resultaten används för vidareutveckling av LiU:s forskarutbildning.

Resultat 2017

Rambölls sammanfattande presentation

Totalrapport för Linköpings universitet

 

Fakulteter

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

 

Institutioner

Beteendevetenskap och lärande (IBL)

IBL (enbart respondenter Filosofisk fakultet)

IBL (enbart respondenter Utbildningsvetenskap)  

Datavetenskap (IDA)

Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

IEI (enbart respondenter Filosofisk fakultet) 

IEI (enbart respondenter Tekniska högskolan) 

Fysik, kemi och biologi (IFM)

Klinisk och experimentell medicin (IKE) 

Kultur och kommunikation (IKK)

Matematiska institutionen (MAI)

Medicin och hälsa (IMH)

Medicinsk teknik (IMT)

Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV (enbart respondenter Filosofisk fakultet) 

ISV (enbart respondenter Medicinsk fakultet) 

ISV (enbart respondenter Utbildningsvetenskap) 

Samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Systemteknik (ISY)

Teknik och naturvetenskap (ITN)

TEMA

 

Hanteringsordning

Hantering av resultatet av doktorandundersökningen 2017

 

 


Sidansvarig: sophie.dufwenberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-24