Göm menyn

Digital examination på LiU

Digital examination. Foto: Anna Nilsen


Digital examination är ett starkt önskemål från både studenter och lärare. Det kan göra examinationen effektivare och säkrare samtidigt som kvaliteten ökar. Studenterna slipper skriva för hand och lärarna slipper hantera högar av papper.

Projektet för införande av digitala examination på LiU går nu in i en mer expansiv fas. På den här webbplatsen kommer information kring projektet fortlöpande att publiceras.

 

 

Kontakt

Projektledning

UllaKarin Sundqvist Nilsson, projektledare

Peter Dalenius, biträdande projektledare

Projektarbetsgrupp

Marie Plantin, FA

Martin Eneling, LiU IT

Miriam Tegelaers, LiU IT

Peter Jensen, FA

Styrgrupp

Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar (styrgruppsordförande)

Annalena Kindgren, TFK

Ida Lindgren, IEI

Joakim Nejdeby, UF

Katarina Kågedal, IKE

Linnéa Stenliden, ISV

Malin Granath, IEI

Nils Hartvig, LinTek

Robert Ericson, UF

Thea Sandqvist, Consensus

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-22