Göm menyn

God stämning under distansläget hos IKOS

När distansläget beslutades på LiU för snart två månader sedan fick troligen alla både tankar och känslor av olika slag, men LiU-tåget fortsatte att tuffa på framåt. Sofie Abrahamsson är en av dem som stöttat medarbetare för att hitta in på rätt spår i det nya arbetssättet.

– När jag först hörde talas om distansläget så tänkte jag ”Oj hur ska det här gå?”. Jag tänkte att det kanske skulle uppstå problem och Sofiesvårigheter eftersom vissa aldrig har bedrivit undervisning på distans tidigare. Men det har gått bra! Det finns ett ”Jävlar anamma – nu löser vi det här”, många verkar tycka att det är spännande och det inspirerar mig i mitt arbete, säger Sofie Abrahamsson. 

Hon arbetar till vardags med bland annat distansundervisning i Svenska som andraspråk och har även en bakgrund som IKT-pedagog. När distansläget beslutades utsåg IKOS prefekt Josefina Syssner och proprefekt Lars Jämterud att hon skulle arbeta som ”Distansstöd” på IKOS.

– Jag är så tacksam över att mina kollegor har ställt upp och tagit över mina ordinarie uppgifter så att jag har kunnat fokusera på det här. Många saker har ändrats i ett raskt tempo och jag upplever att alla har tagit fram sina bästa sidor för att göra något bra av det här – det har varit fantastiskt att få stötta kollegorna i den här omställningen, säger Sofie.

Uppfinner inte hjulet på nytt

Sofie har använt sig av den kunskap och de resurser som redan finns på LiU, bland annat genom att hålla sig uppdaterad på vad som arrangeras hos Didacticum. Detta har hon sedan spridit vidare till kollegorna på IKOS genom kursrummet ”IKOS distansstöd” på Lisam. Hon har även haft nytta av sina egna erfarenheter av distansundervisning. Och ibland är det inte mycket som behövs för att glädja en kollega.

– Många är glada och tacksamma över den hjälp de har fått, om man är nybörjare på Zoom vill man gärna känna sig för och lära sig i lugn och ro. Vissa frågor är förhållandevis simpla men som lärare är det viktigt att känna sig trygg med ett nytt digitalt verktyg innan det är dags för undervisning eller examination på distans.

En erfarenhet som ger ringar på vattnet

Distansläget på LiU har pågått i snart två månader och det är beslutat att det ska pågå hela vårterminen. Sofie jobbar hemma

– Under de här inledande veckorna har det handlat om att hitta ett ” Good enough läge” man har bekantat sig med verktyget och fått verksamheten att fungera. De pedagogiska aspekterna har till viss del kommit i skymundan, de har inte varit prio ett. Men om det här skulle fortsätta även under höstterminen så kommer det pedagogiska tänket få en mer framträdande plats. Då behöver distansundervisningen gå från ”Good enough” till ”Good” eller till och med ”Better”.

Sofie är nöjd och glad över att ha få vara en av dem som ha fått vara med och stöttat i den hastiga omställningen och hon är stolt över sina medarbetares vilja att ta sig an detta och lära sig något nytt.

– Jag är positivt överraskad. Det har funkat bra hittills och det känns som att det kommer att fortsätta att funka! Jag tror att jag kommer att få fler positiva överraskningar. Självklart går vi på en del tabbar, men vi lär oss mycket också den kunskapen kan vi plocka in i kommande undervisning på LiU Den senaste månaden har varit tuff men, vi kommer att ha nytta av detta också!


Karin Midner 2020-04-30
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-07