Göm menyn

Webinarie med Max Scheja

Reflektioner kring studenters lärande, akademiska ansvar och lärares akademiska lärarskap

 

Didacticum hälsar dig välkommen till ett webinarie med Max Scheja, Professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet.

Hans forskning handlar särskilt om hur högskolestudenter utvecklar sin akademiska och professionella förståelse i relation till hur de uppfattar sin studiesituation. 

När: Onsdag 30 september 2020, 09:00-09:45

Var: Seminariet ges via Zoom.

Vad: "Några reflektioner kring studenters lärande, akademiska ansvar och lärares akademiska lärarskap"

På det här webinaret kommer Max Scheja att ur ett högskolepedagogiskt perspektiv diskutera idén om akademiskt lärarskap i relation till frågor som rör universitetslärares och studenters akademiska ansvar och lärande.

Anmäl dig här

Om Max Scheja

Max Scheja är professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar särskilt om hur högskolestudenter utvecklar sin akademiska och professionella förståelse i relation till hur de uppfattar sin studiesituation. Han har lett och medverkat i flera forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet och är ledamot i STINT:s expertgrupp för humaniora och samhällsvetenskap. Han har tidigare arbetat som forskare och chef för Centrum för undervisning och lärande vid Karolinska Institutet och även verkat som forskare vid University of Edinburgh i Skottland.


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-23