Göm menyn

Pedagogikdagarna 2020 - Framtidens lärande - inställda

I samråd med den centrala krisledningsorganisationen har Didacticum valt att ställa in Pedagogikdagarna 17-18 mars 2020. Detta görs för att omprioritera resurser för att stödja LiU:s arbete med hanteringen av pandemin covid-19. Under förmiddagarna 17 mars (i Norrköping) och 18 mars (i Linköping) arrangerar Didacticum istället workshops kring de möjligheter som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för att bedriva undervisning helt eller delvis på distans. Ett program för dagarna kommer att presenteras senast kl 17 fredag 13 mars. Ingen anmälan behövs.


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-12