Göm menyn

omställning bild för pedagogikdagen

Pedagogikdagen 2021 

Varje år arrangerar Didacticum en konferens på LiU för undervisande personal och andra som är intresserade.

På den här sidan samlar vi all information om Pedagogikdagen 2021. 

Pedagogikdagen istället för pedagogikdagarna

2021 arrangeras Pedagogikdagarna under en dag och det är den 17 mars - därför kallas konferensen numer Pedagogikdagen. Temat för Pedagogikdagen 2021 är "Omställning" och du deltar online via länk.

Programmet och länkar till Zoomrummen hittar du här

Program för Pedagogikdagen 17 mars 2021

Anmäl dig här

 

 

Programförklaring

Didacticums projektgrupp som arbetar med Pedagogikdagen utgår från denna programförklaring i sitt arbete:

”Högre utbildning påverkas av förändringar i samhället och behöver anpassas till dessa. Omställningar kan röra vitt skilda ämnen och områden som digitalisering, studentaktiva lärandeformer, hållbar utveckling, breddad rekrytering och inkluderande undervisning. Vilka kompetenser behövs för omställning? Vad behöver lärare utveckla när de möter förändrade krav och nya studentgrupper? Vilka förmågor och kompetenser behöver studenter utveckla för att vara anställningsbara och kunna upprätthålla sitt livslångt lärande?”

Programmet för dagen

Program


Pedagogikdagen 2022

Onsdagen den 16 mars 2022
 

Didacticums nyhetsbrev 

Om du vill ha information om Pedagogikdagen och andra aktiviteter som Didacticum arrangerar, prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-09