Göm menyn

fika

 

Lärmiljöfika

Alla på LiU som är intresserade av undervisning och lärmiljöfrågor är välkomna att fika med oss den sista torsdagen i varje månad. Vi kommer att alternera mellan campus och miljöer för att täcka så stor del av LiU som möjligt.

Ta med dig och ventilera dina funderingar kring våra gemensamma lärmiljöer. Inga frågor är för små eller för stora för lärmiljöfika, men för att skapa lite struktur kommer varje tillfälle att ha ett huvudtema.

Lärmiljöfika arrangeras i slutet av varje månad av PULS (Styrgruppen för pedagogisk utveckling av lär- och studiemiljöer) som är ett samarbete mellan Fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och Didacticum.

Programmet börjar alltid kvart över, men det finns fika en kvart innan dess. Planering för 2020 pågår och hittills är första tillfället spikat.

Lärmiljöfika 2020

Januari: Föreläsning 2.0 – till föreläsningens försvar

 • Plats SH62
 • Tid 15.15-16.00 (fika från 15.00)
 • Datum Torsdag 30 januari

Modern forskning visar att traditionell katederföreläsning kanske inte är den mest effektiva metoden när man vill lära ut. Men det behöver inte betyda att vi behöver kasta bort denna väl beprövade metod helt och hållet.

Den här eftermiddagen diskuterar vi vad som karaktäriserar en bra föreläsning. Vi tar upp vad man kan göra, med teknikstöd och pedagogiska idéer, för att aktivera studenterna. Vi diskuterar hur vi kan förbättra våra existerande föreläsningssalar. Kan ståbord eller soffor fungera som alternativa möbler?

Februari: Framtidens lärmiljöer – Vilka lokaler gör vi om just nu?

 • Plats Flexsal A på Didacticum, Studenthuset, campus Valla 
 • Tid 15.15-16.00 (fika från 15.00)
 • Datum Torsdag 27 februari

Just nu pågår planeringen för flera lokalprojekt på campus Valla. Under det här lärmiljöfikat berättar vi mer om vad som är på gång, framför allt i Fysik-huset, I-huset och med salen BL32. Vi kommer också dra igång en referensgrupp knuten till PULS med lärare och studenter som får vara med och tycka till om framtida utveckling av lär- och studiemiljöer. 

Mars: Färg, form, ljud – hur påverkar lokalen lärandet?

 • Plats K22, campus Norrköping
 • Tid 15.15-16.00 (fika från 15.00)
 • Datum Torsdag 26 mars - INSTÄLLT!

Under det här lärmiljöfikat kommer vi att diskutera flera olika praktiska frågor kring undervisningslokaler och hur vi kan nyttja dem för att på bästa sätt stödja studenters lärande. Ta med dig dina frågor och funderingar så att vi kan dela erfarenheter. 

April: Använd mikrofon! – Om tillgänglig undervisning 

 • Plats Antracit, campus US
 • Tid 15.15-16.00 (fika från 15.00)
 • Datum Onsdag 29 april

Vad behöver du som lärare göra för att alla studenter ska kunna hänga med? Under det här fikat diskuterar vi vad alla lärare behöver känna till om tillgänglighet, framför allt avseende ljudmiljön. 

Maj: Digitalt campus 

 • Plats Lövverket, Studenthuset, campus Valla 
 • Tid 15.15-16.00 (fika från 15.00)
 • Datum Torsdag 28 maj

Under våren pågår en förstudie inför etableringen av ett digitalt campus vid LiU. Detta innebär att samordna och vidareutveckla de resurser och aktiviteter som på olika sätt stödjer digitala lösningar för lärande och undervisning. Vid detta lärmiljöfika presenteras förstudiens slutsatser och förslag till framtida projekt och investeringar. 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-18