Göm menyn

EU:s dataskyddsförordning

 

Bild: Skuggor. Foto: Istockphoto

 

Sedan den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen för all hantering av personuppgifter vid LiU.
Vid LiU behandlas en stor mängd personuppgifter, exempelvis avseende studenter, medarbetare, forskningspersoner, affärskontakter m.fl. Dataskyddsförordningen påverkar i princip alla verksamheter inom LiU. Alla medarbetare som hanterar personuppgifter behöver känna till grunderna i dataskyddsförordningen. På den här sidan finns riktlinjer, information, webbutbildningar, malltexter och relevanta nyheter. Det finns en kontaktperson för dataskyddsfrågor vid varje institution och fakultet som hjälper till och svara på frågor kring GDPR.

Checklista

Som ett stöd för verksamheten har dataskyddsombuden tagit fram en checklista för hantering av personuppgifter, som sammanfattar de viktigaste lagkraven.

 

Aktuellt om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vägledning ersätter riktlinjer

Den 7 juni upphörde de tidigare ”Riktlinjer för personuppgiftsbehandlingar” (LiU-2018-01540) att gälla. Riktlinjerna har ersatts med ett uppdaterat dokument ”Vägledning för Personuppgiftsbehandling” (LiU-2021-02437).

Bild: Brexit-symbol. Bild: Pixaby.

Brexit och GDPR

EU-kommissionen har den 28 juni 2021 fattat beslut enligt GDPR om adekvat skyddsnivå rörande Storbritannien.

Bild: Laptop. Foto: Mostphotos

Datainspektionen blir IMY

Vid årsskiftet byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) efter beslut från riksdagen. Namnbytet signalerar det förändringsarbete som redan pågår på myndigheten sedan införandet av dataskyddsförordningen, GDPR.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-08