Göm menyn

EU:s dataskyddsförordning

 

Bild: Skuggor. Foto: Istockphoto

 

Sedan den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen för all hantering av personuppgifter vid LiU.
Vid LiU behandlas en stor mängd personuppgifter, exempelvis avseende studenter, medarbetare, forskningspersoner, affärskontakter m.fl. Dataskyddsförordningen påverkar i princip alla verksamheter inom LiU. Alla medarbetare som hanterar personuppgifter behöver känna till grunderna i dataskyddsförordningen. På den här sidan finns riktlinjer, information, webbutbildningar, malltexter och relevanta nyheter. Det finns en kontaktperson för dataskyddsfrågor vid varje institution och fakultet som hjälper till och svara på frågor kring GDPR.

Checklista

Som ett stöd för verksamheten har dataskyddsombuden tagit fram en checklista för hantering av personuppgifter, som sammanfattar de viktigaste lagkraven.

 

Aktuellt om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vägledning ersätter riktlinjer

Den 7 juni upphörde de tidigare ”Riktlinjer för personuppgiftsbehandlingar” (LiU-2018-01540) att gälla. Riktlinjerna har ersatts med ett uppdaterat dokument ”Vägledning för Personuppgiftsbehandling” (LiU-2021-02437).

Bild: Brexit-symbol. Bild: Pixaby.

Brexit och GDPR

Från och med 31 december 2020 är övergångsperioden för Storbritanniens utträde från EU över. EU och Storbritannien har kommit överens om regler gällande personuppgiftsöverföringar som gäller till och med den 30 juni 2021.

Bild: Laptop. Foto: Mostphotos

Datainspektionen blir IMY

Vid årsskiftet byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) efter beslut från riksdagen. Namnbytet signalerar det förändringsarbete som redan pågår på myndigheten sedan införandet av dataskyddsförordningen, GDPR.

Bild: USA- och EU-flaggor

Privacy Shield-domen

I somras kom EU-domstolen med sin dom i det så kallade Schrems II-målet. I domen ogiltigförklaras Privacy shield som skyddsmekanism för överföring av personuppgifter till USA.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-07