Göm menyn

EU:s dataskyddsförordning

 

Bild: Skuggor. Foto: Istockphoto

 

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning gälla.
Förordningen ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen. Vid LiU behandlas en stor mängd personuppgifter, exempelvis avseende studenter, medarbetare, forskningspersoner, affärskontakter m.fl. Dataskyddsförordningen påverkar i princip alla verksamheter inom LiU. En projektgrupp har arbetat med implementeringen av dataskyddsförordningen vid LiU. Bland annat har nya riktlinjer tagits fram, en inventering av personuppgiftsbehandlingar vid LiU har skett under cirka ett års tid och två dataskyddsombud har utsetts.

Just nu pågår ett arbete för att ta fram vägledningar samt en plan för utbildnings- och informationsinsatser. På den här webbplatsen samlar vi information om dataskydd som du som medarbetare behöver känna till i ditt arbete.
 

Artiklar om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Bild: Brexit-symbol. Bild: Pixaby.

Brexit och GDPR

Vad händer om det blir en ”no deal brexit”? I så fall blir Storbritannien ett så kallat tredjeland och förutsättningarna för att överföra personuppgifter förändras och begränsas.

Bild: Bild ur filmen om GDPR

GDPR på tre minuter

Många tycker fortfarande det är komplext och svårt med personuppgiftshantering och GDPR. Göteborgs stad har tagit fram en film för skolverksamheten som kokar ner GDPR till essensen. Den ger inte svar på alla komplexa frågor vid LiU, men är en början.

Bild: Från webbutbildningen i GDPR

Webbutbildning GDPR

Många har frågat efter en lättillgänglig information eller utbildning om GDPR. Nu finns åtta korta filmer för alla som hanterar personuppgifter.

Bild: Personer i siluett. Foto: Istockphoto

Personuppgifter vid examination

Nya vägledningar kring personuppgiftsbehandling vid examinerande moment och examensarbete finns nu tillgängliga. Dokumenten riktar sig till handledare och studenter och beskriver hur personuppgifter ska hanteras inom ramen för examination.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-25