Göm menyn

Anmälan av personuppgiftsbehandlingar

Enligt dataskyddsförordningen är LiU skyldigt att hålla en förteckning över de pågående personuppgiftsbehandlingar som förekommer i verksamheten. En förteckning över de behandlingar som pågår i verksamheten förs centralt och administreras av dataskyddsombudet.

För att förteckningen ska kunna hållas löpande uppdaterad ska nytillkomna personuppgiftsbehandlingar rapporteras. En sådan anmälan ska göras till dataskyddsombudet.

När en behandling upphör ska även detta rapporteras. Detta sker genom ett enkelt e-postmeddelande till dataskyddsombud@liu.se

Vid LiU särskiljs personuppgiftsbehandlingar som sker i forskningsprojekt från övriga behandlingar genom att olika formulär ska användas för anmälan.

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-10