Göm menyn

Anmälan av personuppgiftsbehandling - generell

När en ny personuppgiftsbehandling påbörjas vid LiU ska denna anmälas till dataskyddsombudet. Den som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen ska anmäla denna till den förteckning som LiU för över pågående personuppgiftsbehandlingar genom att fylla i formuläret nedan. Exempel på personuppgiftsbehandlingar som ska anmälas är olika sorters förteckningar och register som förs i verksamheten, personuppgiftsbehandlingar som sker i olika IT-system m.m.
Ett formulär ska fyllas i för varje enskild behandling. Ifyllt formulär skickas till dataskyddsombud@liu.se där det sedan registreras i universitets förteckning.
Till anmälningsformuläret finns en ifyllnadsanvisning. Anvisningarna finns både i Excelfilen och i ett separat dokument.

Observera att det inte enbart är personuppgiftsbehandlingar där LiU är personuppgiftsansvarig som ska förtecknas – även behandlingar där LiU är personuppgiftsbiträde ska anmälas! Vid osäkerhet gällande om LiU är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde ska formuläret fyllas i med angivelse i fritextfältet att detta är oklart.

Glöm inte att meddela när en personuppgiftsbehandling avslutas! Detta görs genom ett enkelt e-postmeddelande till dataskyddsombudet.

Har du frågor? Välkommen att kontakta dataskyddsombud@liu.se

 

Anmälan av personuppgiftsbehandling – generell (xlsx)

Ifyllnadsanvisning - Anmälan av behandling av personuppgifter – generell (pdf)

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-19