Göm menyn

Anmälan av personuppgiftsbehandling - forskningsprojekt

Alla forskningsprojekt där behandling av beforskade personers personuppgifter förekommer och där LiU är personuppgiftsansvarig ska förtecknas. Detta sker genom att en anmälan av behandlingen rapporteras in till dataskyddsombudet. Den som ansvarar för ett forskningsprojekt där personuppgifter inhämtas/har inhämtats från eller om beforskade personer – direkt eller indirekt – ska anmäla personuppgiftsbehandlingen genom att fylla i formuläret nedan.
Ett formulär ska fyllas i för varje enskilt forskningsprojekt. Ifyllt formulär skickas till dataskyddsombud@liu.se där det sedan registreras i universitets förteckning.

Till anmälningsformuläret finns en ifyllnadsanvisning. Anvisningarna finns både i Excelfilen och i ett separat dokument.

Det är bara personuppgiftsbehandling i forskning där LiU är personuppgiftsansvarig som ska förtecknas. Vid osäkerhet gällande om LiU är personuppgiftsansvarig ska formuläret fyllas i med angivelse i fritextfältet att detta är oklart.

Glöm inte att meddela när en personuppgiftsbehandling avslutas! Detta görs genom ett enkelt e-postmeddelande till dataskyddsombudet.
 
Har du frågor? Välkommen att kontakta dataskyddsombud@liu.se

 

Anmälan av behandling av personuppgifter inom forskning – Linköpings universitet (excel)

Ifyllnadsanvisning - Anmälan av behandling av personuppgifter inom forskning (pdf)

 

English versions

Inventory of personal data processing in research projects, English-version (pdf)

Questionnaire instructions, English version (pdf)

Registration of personal data processing in research - English version (excel)

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-19