Hide menu
/
Name Size Date modified
File Ansökan IT Abonnemang_2019-4.pdf 422 KB 2019-10-11
För icke universitetsanställda
File Kontoadministratör - uppsägning 576 KB 2020-01-24
Den här blanketten används när institution/enhet vill säga upp kontoadministratör
File Kontoadministratör för student - ansökan 708 KB 2020-01-24
Den här blanketten används vid ansökan av kontoadministratör för studentkonton
File Kontoadministratör för student - uppsägning 822 KB 2020-01-24
Den här blanketten används vid uppsägning av kontoadministratör för studentkonton
File Kontoansvar - ansökan 708 KB 2020-01-24
Den här blanketten används när institution/enhet ansöker om kontoadministratör
File Telefonpolicy mall för privat användning utanför LiU 587 KB 2017-06-13
Den här blanketten används vid dokumentering av privat användning utanför LiU

Page manager: helpdesk@liu.se
Last updated: 2013-01-09