Göm menyn

Våld och hot i arbetsmiljön

Hot och våld i arbetsmiljön ska alltid tas på allvar. Det är därför betydelsefullt att LiU, genom ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder, arbetar för att hot och våld inte ska förekomma. Målet med arbetet är att LiU ska uppfattas som en säker och trygg miljö att vistas i.

Läs mer om LiU:s ansvar som arbetsgivare samt hur institutionen/motsvarande kan arbeta förebyggande för att minimera risken för hot- och våldhändelser i dokumentet Stöd vid arbetet mot hot och våld.

Läs mer om hur en riskbedömning vid våld- och hotfulla händelser kan göras i dokumentet "Mall för riskbedömning vid hot och våld (.doc)".

På Arbetsmiljöverkets hemsidan finns en enklare interaktiv webbutbildning om Hot och våld.

Vad gör jag när en hot- eller/och våldssituation inträffar?

 • Nedanstående punkter kan vara som stöd för dig vid en hotfull-eller/och våldssituation;
  • Lugn - Agera lugnt och samlat för att dämpa situationen. Håll behörigt avstånd.
  • Lyssna - Lyssna aktivt, lyhört och ställ frågor för att förstå och/eller för att avleda.
  • Larma - Uppmärksamma kollegor/studenter på situationen. Kalla eventuellt på väktare eller polis.
  • Lämna - Vid fara, eller då ovanstående provats utan framgång, lämna situationen.
  • Logga - Beskriv kortfattat händelsen, vad som sagts och notera eventuella iakttagelser.

 • Om du skulle drabbas, eller får vetskap om att någon drabbats, ska du alltid kontakta din närmaste chef för stöd och fortsatt hantering. Det finns en Checklista vid hot och våld som kan vara ett stöd då det har inträffat eller befaras inträffa. 
 • När händelsen har skett ska en arbetsskada- och tillbudsanmälan göras beroende på det inträffande. Läs mer om Arbetsskada och tillbud.
 • Vid händelse av attentat eller andra mycket allvarliga händelser med pågående dödligt våld finns ett behov av att agera enligt en särskild säkerhetsrutin. För mer information se säkerhetssidorna.

 


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-08