Göm menyn

Arbetsmiljöorganisation

Ledstjärnan för arbetsmiljöarbetet vid Linköpings universitet är att utveckla en trygg, utvecklande och hållbar arbetsmiljö för anställda och studenter. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön för såväl anställda som studenter är rektor. Rektor är skyldig att ge arbetstagarna, arbetsmiljöombuden och studerandearbetsmiljöombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. Formerna för detta regleras i ett lokalt avtal om samverkan för utveckling.


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-15