Göm menyn

Arbetsmiljöombud

Arbetsgivaren och anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöombuden (AMO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, med uppgift att kontrollera arbetsmiljön och rapportera eventuella brister.

Varje institution och enhet ska ha minst ett arbetsmiljöombud. En del institutioner har flera, framförallt beroende på om man är en laborativ verksamhet. Idag finns ett 60-tal lokala arbetsmiljöombud.

Lista över arbetsmiljöombud

 

För varje campus finns också ett centralt arbetsmiljöombud (CAMO). För närvarande innehas uppdragen som CAMO av följande:

Veronika Brodin Patcha, Campus US
Ildiko Farkas, Campus Valla, Campus Lidingö
Anna Martin, Campus Norrköping

Arbetsmiljöombudens uppdrag

Arbetsmiljöombuden utses normalt av de lokala fackliga organisationerna, vanligen för tre år i taget. Om facket saknar representant på arbetsplatsen kan arbetstagarna gemensamt utse ett arbetsmiljöombud.
Nya arbetsmiljöombud ska anmälas till arbetsgivaren. Det är de fackliga organisationerna som gör anmälan. Det sköts idag av det centrala arbetsmiljöombudet för Campus Valla.

Läs mer om arbetsmiljöombudens uppdrag

Blankett - Anmälan av arbetsmiljöombud

Övrigt material

Stödmaterial för årligt samtal mellan chef och arbetsmiljöombud - samarbetsplattform.  


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-18