Göm menyn

Krisledning vid LiU

Syftet med krisledning vid LiU är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning vid uppkomna situationer så att en säkerställd återgång till normalläge sker snarast möjligt.

Den centrala krisledning har i uppgift att samordna universitetets insatser i samband med större händelser såsom olyckor, allvarliga hot, gisslantagande, naturkatastrofer, brand etc. Dvs händelser som kräver omedelbara och samordnade åtgärder inom universitetet i syfte att minimera konsekvenserna. Arbetet leds av den centrala krisledningen med universitetsdirektören som beslutande chef och sammankallande. För samtliga funktioner i den centrala krisledningen finnas en ersättare, se kontaktlista till höger.

Den centrala krisledningen ansvarar för bl a:

  • att informera sig om händelseförloppet
  • att en sammanhållen ledning med tydlig rollfördelning snabbt etableras
  • att upprätta samordning med lokal nivå inom universitetet samt vid behov med andra aktörer som länsstyrelse, polis, räddningstjänst osv
  • omhändertagande av medarbetare, studenter samt minimera skador och konsekvenser för medarbetare

Motsvarande krisledning finns även lokalt vid varje institution/motsvarande.

Tjänsteman i Beredskap

LiU har en Tjänsteman i Beredskap-funktion, TiB, som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar och kan ta emot information om och bistå vid incidenter och allvarliga händelser. TiB kan vara ett stöd i att komma i kontakt med viktiga funktioner kopplat till beredskap och säkerhet, som tex LiU:s centrala krisledningsorganisation eller säkerhetschefen. TiB-funktionen kontaktas antingen via den centrala eller lokala krisorganisationen eller av olika externa samhällsfunktioner. Aldrig av enskilda medarbetare.

Läs mer om Krisledning centralt och lokalt vid LiU (pdf)

Telefonlista - Endast tillgänglig för prefekt och HR-partner

Central krisledningsorganisation

I LiU:s centrala krisledningsorganisation ingår:

Beslutande chef
Kent Waltersson (Ersättare Margareta Bachrack Lindström)
 

Stab

Stabschef

Joakim Nejdeby Ersättare Robert Ericsson)

Sekreterare
Åsa Arvidsson (Ersättare Jenny Ewen)

HR
Pia Rundgren (Ersättare Monika Rissanen)

Studenthälsa
Gunilla Johnsson (Ersättare Jonas Blom)

Kommunikation
Mariethe Larsson (Ersättare Anna Valentinsson)

Säkerhet
Annevi Fredäng (Ersättare Helena Tegehed Dahlin)

Studentservice
Marina Geijer (Ersättare Marie Eslon)

IT och telefoni
Anna Fredin (E
rsättare David Byers)

Fastighet
Karolina Ganhammar (Ersättare Frida Ekman)

Service
Annika Svenvik (Ersättare Sofie Alexandersson)

Tjänsteman i beredskap(TiB)
Aktiv TiB

Adjungerad
Beror av händelse


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-11