Göm menyn

Beredskapsplan och krishantering

Den osäkerhet som uppstår vid en plötslig och dramatisk händelse är oftast det som upplevs som det svåraste att hantera. Detta beroende på att det är svårt att överblicka situationen och alla konsekvenser av händelsen.

Som stöd vid ett uppkommet krisläge ska det vid varje institution/motsvarande finnas en beredskapsplan innehållande rutiner och checklistor för hantering av olika typer av händelser. Vilket bland annat innebär att det ska finnas rutiner för; att kunna ge första hjälpen och Hjärt- och lungräddning, samt att berörda får det krisstöd, det psykiska och sociala stöd som händelsen kräver. Beredskapsplanen ska vara väl förankrad bland medarbetare och studenter.

Läs mer om Krisberedskap vid LiU

Första hjälpen

Första hjälpen och hjärtlungräddningFörsta hjälpen material för enklare omplåstring finns på utvalda platser på universitetet. På varje arbetsplats finns utbildad personal i första hjälpen och hjärt- och lungräddning, vilka har emblem uppsatta på sina kontorsdörrar. Campusväktarna på Campus Valla, Norrköping och Campus Lidingö kan hjälpa till vid en akut situation. Väktarna är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare. Väktarna tillkallas med hjärtstartare på telefonnummer 013-282010 för Campus Valla, 011-363010 för Campus Norrkoping, och 013-285888 för Campus Lidingö. I akuta händelse med fara för person ring alltid 112.
Telefonnummer till Campusväktarna vid andra akuta fel är 013-285888. Numret finns även angivet på baksidan av ditt LiU-kort.

Checklistor

Centrala checklistor finns för olika riskområden så som:

Checklista för den lokala krishanteringsgruppen

Bombhot och gisslantagande

Brand och utrymning

Dödsfall

Dödsfall-student

Hot och våld

Inbrott, skadegörelse och annan misstänkt brottslighet

Utsläpp med risk för miljöpåverkan

Dessa checklistor ska ses som stöd för den egna institutionen/motsvarande, men behöver ses över för att anpassas till den egna verksamheten och dess situation.

Övriga relaterade dokument

Första hjälpen-Hjärtstopp Valla

Första hjälpen-Hjärtstopp US

Första hjälpen-Hjärtstopp Nrkpg

Första hjälpen-Hjärtstopp Lkpg Eng

Åtagande som första hjälpen- och hjärt- och lungräddare


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-26