Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Lugnt rum

Andrum interior
Lugnt rum (tidigare Andrum) finns till för Dig som är student eller medarbetare vid LiU. Det har skapats för att tillgodose ett behov av rum för lugn, stillhet, tystnad, meditation eller bön. Det är ett steg mot en bättre arbetsmiljö för alla.

Lugnt rum hittar du:

  • Sal Odén i B-huset, ingång 21, Campus Valla
  • Kopparhammaren 2, Campus Norrköping
  • Regionens meditationsrum som nås via ingång 1, södra entrén, Campus US

Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-06