Göm menyn

Vanliga frågor och svar

För promovendi (du som har disputerat och ska promoveras) och installandi (du som är ny professor och ska installeras) åren 2021 och 2022.

Inbjudan och anmälan

Ceremonin

Middagen

Please click on the flag for an English version of the FAQ.

Inbjudan och anmälan

1. Om jag var inbjuden att promoveras eller installeras vid högtiden våren 2020, som pga covid-19 inte har kunnat genomföras, kommer jag att bli inbjuden till en ny högtid?

Vi planerar för en separat professorsinstallation och doktorspromotion, anpassad efter det rådande läget, under hösten 2021. Professorsinstallationen är planerad till lördagen den 4 september och doktorspromotionen den 1-2 oktober 2021. Doktorspromotionen kommer att genomföras per fakultet vid olika tidpunkter under fredagen och lördagen. En inbjudan kommer att skickas ut per mejl i god tid. Om du var inbjuden till 2020 års högtid och inte har fått en inbjudan så hör av dig till promotion@liu.se

2. Kommer jag som har disputerat/blivit ny professor under 2020 men inte blev inbjuden till Akademisk högtid i maj 2020 att bjudas in till hösten 2021?

Nej, höstens högtid är förbehållen de promovendi och installandi vars högtid har blivit uppskjuten från våren 2020. Du som disputerat eller blivit ny professor tiden efter det och fram till och med tidig vår 2021 kommer att bjudas in till en Akademisk högtid 20-21 maj 2022.

3. Om jag får en inbjudan att promoveras i oktober 2021 men inte har möjlighet eller önskan att delta då - kan jag välja att promoveras vid kommande högtider?

Till följd av rådande situation kommer vi endast i mån av plats ha möjlighet att ta emot doktorer som vill skjuta upp sin doktorspromotion.

4. Kommer högtiderna som äger rum under hösten 2021 att arrangeras på ett säkert sätt och enligt FHMs rekommendationer?

Ja. Vi kommer att hålla rekommenderat antal och avstånd i samtliga lokaler samt vid förflyttningar mellan lokaler. Det är även viktigt att du som gäst hjälper till att hålla avstånd samt stanna hemma vid symtom.

5. Hur många gäster kan jag ta med till högtiden?
Vi planerar för och hoppas på en högtid till vilken du ges möjlighet att bjuda med en gäst. Vi kommer att behöva anpassa  gästlistan efter de förutsättningar och rekommendationer som råder vid tidpunkten för högtiden.

6. Kommer högtiden 20-21 maj 2022 att arrangeras på ett liknande sätt som höstens högtid?

Det är för tidigt att svara på. Vi kommer att följa de rekommendationer som finns då.

7. När skickas inbjudan till högtiden 20-21 maj 2022 ut?

Den kommer att skickas under våren 2022.

8. Jag har fått inbjudan till årets doktorspromotion och önskar anmäla mig. Hur gör jag?

Du hittar länken till anmälan samt en kod på din inbjudan. 

9. Om jag har mejlat till promotion@liu.se och meddelat att jag vill delta på doktorspromotionen - gäller det som anmälan?

Nej. Du måste gå in på den länk som finns på ditt inbjudningskort under rubriken ”Anmälan” och logga in med hjälp av den kod som återfinns på samma inbjudningskort och registrera dig via anmälningssidan.

10. Om jag som promovendi inte har alla uppgifter till hands när jag påbörjar min anmälan – kan jag komplettera senare?

Promovendi kan påbörja sin anmälan, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dock måste anmälan slutgiltigt skickas in det datum som är angivet som sista anmälningsdag. Vi rekommenderar att du går in på anmälningssidan tidigt då den i sig svarar på många frågor som du kan tänkas ha.

11. Hur vet jag att ni har mottagit min anmälan och att jag därmed är anmäld?

Du får en bekräftelse på den mejladress du uppgivit i anmälan. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du inte har fått en bekräftelse var vänlig titta i skräpposten. Hittar du inget bekräftelsemejl ta kontakt med oss via promotion@liu.se.

12. Kan jag efteranmäla mig om sista anmälningsdag har passerat?

Nej, tyvärr inte.

13. Hur gör jag om jag skickat in min anmälan, men kommer på att jag vill ändra något?

Du mejlar dina ändringar till promotion@liu.se.

Ceremonin

1. Finns det särskilda parkeringsplatser vid Konsert & Kongress?

Nej.

2. Arrangeras det bussturer tur och retur mellan Norrköping och Linköping?

Nej

3. Måste jag vara med på samlingen/repetitionerna som äger rum strax innan ceremonin?

Ja. Vid 2021 års högtid kommer vi att ha en kort samling före ceremonin. Dessförinnan kommer du att få ta del av en instruktionsfilm som visar hur ceremonin kommer att gå till.

4. Ska man ha på sig högtidskläder under repetitionen?

Ja, om du deltar på 2021 års högtid. Då kommer vi att ha en kort repetition/samling i direkt anslutning till ceremonin.

5. Kan/ska min gäst följa med på repetitionen?

Nej.

6. Vad innebär högtidsdräkt?

Frack eller långklänning. Till fracken bärs vit väst eller gördel och vit fluga/rosett, svarta strumpor och svarta finskor. Långklänningen kan vara i valfri färg. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör först med ceremonimästaren.

7. Ska jag bära handskar och täcka mina axlar om jag vill bära en klänning med bara axlar?

Ja, som promovendi eller installandi deltar du på scenen och har du en klänning med bara axlar kan du antingen bära armbågslånga handskar eller täcka axlar med en sjal eller bolero. Tänk på att det kan vara besvärligt att ta emot hatt och diplom om du har en lös sjal på axlarna – fäst den med en brosch eller välj bolero.

8. Kan LiU hjälpa till att ordna högtidsdräkt och/eller hatt?

Nej, tyvärr inte.

9. Ska man klä om mellan ceremoni och middag?

Nej. 

10. Kan barn bjudas med som gäst till högtiden?

Generellt kan man säga att den högtiden inte är en tillställning för barn. Ceremonin är lång och det kan vara svårt att sitta tyst och stilla så pass länge. Om man har möjlighet att ordna barnvakt så är det bra. 

11. Vilka regler gäller för fotografering/filmning av ceremonin?

Man får fotografera och filma. Men man sitter kvar på sin plats och fotograferar utan blixt och utan att skymma någon annan. Inga stativ eller liknande får användas. LiU fotograferar under ceremonin. Dock tas inte bilder på samtliga.

12. Tar LiU bilder under ceremonin som man kan ta del av?

Ja. Promovendi och installandi får information om dessa bilder en tid efter högtiden. Dock tas inte bilder av samtliga medverkande.

13. Hur lång är ceremonin?

Det beror på antalet personer som ska installeras respektive promoveras, men räkna med 1 timme. 

14. Vad kostar en hatt respektive lagerkrans?

Hatt kostar 4 975 kr och lagerkrans 625 kr (gäller för 2020)

15. Måste jag som promovendi bära huvudbonad vid ceremonin?

Ja. Lagerkransen/hatten är en av insignierna (tecknen) och följer med promoveringsritualen.

16. Om jag har disputerat som filosofie doktor vid tekniska eller medicinska fakulteten – ska jag bära lagerkrans eller hatt?

Filosofie doktorer kröns, oavsett fakultet, med lagerkrans vid promoveringen.

17. Hur går jag tillväga för att köpa en lagerkrans?

Du beställer en lagerkrans via anmälningssidan och denna köps sedan in av ceremonimästaren. Var noga med att ange rätt huvudmått: använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

18. När jag beställer lagerkrans ska jag ange huvudmått. Hur mäter jag på korrekt sätt?

Använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

19. Jag ska som promovendi införskaffa doktorshatt, hur går jag tillväga?

Doktorshatt kan köpas av Hattsmedjan AB (hattmakare Marie Fredsberg Lindström). Hatten skräddarsys efter ditt huvud och hattmakare kommer att finnas på plats på Campus Valla en eftermiddag (tid och plats kommuniceras senare) för måttagning och beställning, men man kan även kontakta Marie direkt. Vill du inte köpa hatt får du själv ombesörja att hyra (hattmakare har några att hyra ut) eller låna hatt. Om du hyr/lånar hatt måste du se till att hatten utrustas med din fakultets hattmärke. Hatt som sys av Marie levereras direkt till konserthallen. Hatt som du lånar eller hyr ska lämnas in till ceremonimästaren på dagar som kommer att kommuniceras separat. Telefonnummer till hattmakare: 073-268 99 69 samt telefonnummer till guldsmed: 072-311 03 65.

20. Om jag köper hatt av hattmakaren – vart levereras den färdiga hatten?

Den levereras till ceremonimästaren som ombesörjer att den kommer till konserthallen.

21. Om jag köper hatt av hattmakare/beställer lagerkrans via anmälningssidan och den levereras direkt till Konsert och Kongress får jag inte prova den innan själva ceremonin?

Jo, du kommer att ges tillfälle att prova vid särskilt tillfälle under repetitionen.

22. Vad gör jag om det visar sig att min hatt eller lagerkrans inte passar?

Hattmakare finns på plats och kan ombesörja enklare justeringar. Lagerkrans får du hjälp att justera av övermarskalk eller studentövermarskalkar som finns på plats under repetitionen.

23. Om jag som promovendi lånar eller hyr hatt – ska jag ta med den till repetitionen eller lämnar jag in den?

Hyrd eller lånad hatt lämnas in till ceremonimästaren någon vecka (datum kommuniceras separat) före promotionen.

24. Kan jag låta någon bekant lämna in lånad hatt till ceremonimästaren eller måste jag komma med den själv på de tider som angivits?

Du kan låta någon annan lämna hatten. Se dock till att både den och kartong är märkt med ditt namn. Fungerar inte de angivna tiderna så löser vi det.

25. Är det enbart under själva ceremonin som hatten bärs, eller även vid något annat tillfälle senare under kvällen?

Den bärs är enbart vid ceremonin.

26. Ska jag som installandi bära doktorshatt vid professorsinstallationen?

Nej.

27. Doktorsring delas inte ut till promovendi under ceremonin. Kan jag köpa en ändå och bära den under ceremonin?

Du kan köpa doktorsring och guldsmed finns på plats vid samma tid som hattmakerska, se fråga 19 ovan. Ringen tar du på dig efter ceremonin. Telefonnummer till guldsmed: 072-311 03 65.

28. När får jag diplomet och vilken betydelse har det?

Diplomet delas endast ut vid ceremonin och är ett bevis på att man är promoverad eller installerad. Den som inte deltar i ceremonin får inget diplom.

29. Får vem som helst komma och se på ceremonin?

I normala fall är alla välkomna, men under rådande situation med covid-19 kommer vi först senare att kunna avgöra om och i så fall hur många som kan närvara under ceremonin.

30. Jag har en bekant som sitter i rullstol och vill titta på ceremonin – kan det ordnas med särskild plats?

Ja. Mejla promotion@liu.se.

Middagen

1. Hur är placeringen vid middagen?

Vi kommer att vara måna om att avstånd vid middag och vid förflyttning till middag.

2. Kan jag bjuda med barn som gäst till efterföljande middag?

Ja, men små barn har ingen större behållning av middagen. Barnen deltar på samma villkor som vuxna, vilket innebär att de serveras samma mat och får kuverten likadant dukade som de vuxna. 

3. Kan jag ta med barn som ligger i barnvagn till middag efter doktorspromotionen?

Det allra bästa är om du har möjlighet att ordna barnvakt. Går inte det så uppge i anmälan att du behöver sitta på en plats som medger att du har barnvagn bredvid dig. Har du inte uppgivit det kommer vi inte ha möjlighet att på plats ordna med en annan plats än den du blivit tilldelad.

4. Måste min medföljande gäst bära frack eller långklänning?

Etikettregeln säger att din respektive ska följa din klädsel och således bära frack eller långklänning. Men vi tillåter självklart att de och dina övriga gäster klär sig i mörk kostym eller klänning/kjol som går över knät. Barn och ungdomar kan bära vit skjorta med slips, mörka byxor eller klänning av valfri längd. 

5. Kan jag ta med flera gäster till middagen än det står på inbjudan, om jag betalar kuvertpris för dessa?

Nej, tyvärr inte.

6. Kan man beställa vegetarisk kost?

I anmälan kan du uppge om du har matallergier eller andra behov av specialkost. Vi ordnar inte särskild mat till ungdomar.

7. Finns det alkoholfritt alternativ?

Alkoholfritt vin eller mineralvatten serveras alltid till den som så önskar. Bordsvatten finns till alla.

8. Jag ska göra en inbetalning till LiUs konto när jag har beställt en lagerkrans - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

För att kunna härleda insättning behöver du ange ditt namn.

9. Jag är promovendi och undrar om min handledare kommer att bjudas in till högtiden utöver den gäst jag få lov att bjuda med? 

Till högtiden 1-2 oktober kommer vi till följd av covid- 19 endast ha ett begränsat antal gäster. Av den anledningen vet vi först efter promovendis sista anmälningsdag om handledare kan bjudas in.  

10. Om min huvudhandledare inte har möjlighet att delta, kan jag istället uppge min bihandledares namn i anmälan?

Ja.

11. När jag uppger gäst i anmälan, får denne/dessa egna inbjudningar till den akademiska högtiden?

Nej. Så det är viktigt att du informerar dina gäster om tider, klädsel och annat praktiskt.

 

Har du en fråga som inte besvaras ovan? Kontakta promotion@liu.se
 


Sidansvarig: camilla.smedberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-21