Göm menyn

Vanliga frågor och svar

För promovendi (dig som har disputerat och ska promoveras) och installandi (dig som är ny professor och ska installeras).

Inbjudan och anmälan

Ceremonin

Banketten

Festkonserten

Please click on the flag for an English version of the FAQ.

Inbjudan och anmälan

1. Kommer jag som var inbjuden att promoveras/installeras i våren 2020 att få en ny inbjudan och möjlighet att anmäla mig?

Med anledning av den rådande situationen och gällande rekommendationer kring coronaviruset, är 2020 års Akademiska högtid inställd. Du kommer att bli inbjuden till en ny Akademisk högtid, men vi kan i nuläget inte säga när den kommer att äga rum.

2. Om jag under normala omständigheter skulle ha fått en inbjudan till den Akademiska högtiden våren 2021, kommer jag att få det?

I nuläget vet vi inte hur firandet kommer att se ut under 2021. Vi  kommer att lägga ut mer information här så snart vi vet.

3. Jag har fått en inbjudan att promoveras i år, men har inte möjlighet att gå. Kan jag välja att promoveras nästa år istället?

Ja, du kan skjuta upp din promotion upp till kommande två tillfällen (numera äger den akademiska högtiden rum en gång om året med vart tredje år i Norrköping). Dock är det ditt ansvar att höra av dig till promotion@liu.se i januari det år du vill promoveras och be att få en inbjudan.

4. Jag har fått inbjudan till årets akademiska högtid och önskar anmäla mig. Hur gör jag?

Du hittar länken till anmälan samt en kod på ditt inbjudningskort. Är du promovendi har du mycket uppgifter att fylla i och har därför möjlighet att påbörja din anmälan, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du går in på anmälningssidan tidigt då den i sig svarar på många frågor som du kan tänkas ha.

5. Om jag har mejlat till promotion@liu.se och meddelat att jag vill delta i den akademiska högtiden - gäller det som anmälan?

Nej. Du måste gå in på den länk som finns på ditt inbjudningskort under rubriken ”Anmälan” och logga in med hjälp av den kod som återfinns på samma inbjudningskort och registrera dig via anmälningssidan.

6. Om jag som promovendi inte har alla uppgifter till hands när jag påbörjar min anmälan – kan jag komplettera senare?

Promovendi kan påbörja sin anmälan, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dock måste anmälan slutgiltigt skickas in det datum som är angivet som sista anmälningsdag. Vi rekommenderar att du går in på anmälningssidan tidigt då den i sig svarar på många frågor som du kan tänkas ha.

7. Hur vet jag att ni har mottagit min anmälan och att jag därmed är anmäld?

Du får en bekräftelse på den mejladress du uppgivit i anmälan. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du inte har fått en bekräftelse var vänlig titta i skräpposten. Hittar du inget bekräftelsemejl ta kontakt med oss via promotion@liu.se.

8. Kan jag efteranmäla mig om sista anmälningsdag har passerat?

Nej, tyvärr inte.

9. Hur gör jag om jag skickat in min anmälan, men kommer på att jag vill ändra något?

Du mejlar dina ändringar till promotion@liu.se.

Ceremonin

1. Finns det särskilda parkeringsplatser vid Konsert & Kongress?

Nej. Alla är hänvisade till allmänna parkeringsplatser.

2. Arrangeras det bussturer tur och retur mellan Norrköping och Linköping?
Det går en buss i vardera riktning, till ceremonin m, kl. 14.30 och när kvällen är slut kl 01.10. Du anger på anmälningssidan om du och/eller dina gäster vill åka med dessa. Till repetitionen tar man sig på egen hand.

3. Måste jag som promovendi/installandi vara med på repetitionerna som äger rum på förmiddagen/dagen?

Ja. Vi repeterar processionen och ceremonin för att alla ska känna sig säkra till eftermiddagen. Under repetitionen ges även tillfälle att prova hatt och lagerkrans och installandi får se filmerna som har producerats.

4. Ska man ha på sig högtidskläder under repetitionen?

Nej. Dock kan det vara bra att ha på sig de skor man ska ha under ceremonin.

5. Kan/ska min gäst/gäster följa med på repetitionen?

Nej.

6. Ska gäster som ska gå med i processionen vara med på repetitionen?

Nej.

7. Vad innebär högtidsdräkt?

Frack eller långklänning. Till fracken bärs vit väst eller gördel och vit fluga/rosett, svarta strumpor och svarta finskor. Långklänningen kan vara i valfri färg. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör först med ceremonimästaren.

8. Ska jag bära handskar och täcka mina axlar om jag vill bära en klänning med bara axlar?

Ja, som promovendi eller installandi deltar du på scenen och har du en klänning med bara axlar kan du antingen bära armbågslånga handskar eller täcka axlar med en sjal eller bolero. Tänk på att det kan vara besvärligt att ta emot hatt och diplom om du har en lös sjal på axlarna – fäst den med en brosch eller välj bolero.

9. Jag ska promoveras/installeras och läser på inbjudan att vid den akademiska processionen är klädsel högtidsdräkt, men under rubriken doktorspromotion står det att klädsel är valfri. Vad gäller?

Den sistnämnda informationen gäller för de gäster som enbart ska titta på ceremonin. Promovendi, installandi samt bankettgäster är högtidsklädda.

10. Kan LiU hjälpa till att ordna högtidsdräkt och/eller hatt?

Nej, tyvärr inte.

11. Ska man klä om mellan ceremoni och bankett?

Nej. Efter ceremonin följer ett kort mingel innan banketten tar vid.

12. Kan barn följa med och se på ceremonin?

Generellt kan man säga att den akademiska högtiden inte är en tillställning för barn. Ceremonin tar mellan två och tre timmar och det är lång tid att sitta tyst och stilla. Om man har möjlighet att ordna barnvakt så är det bra. Om det inte är möjligt så är det de medföljande vuxnas ansvar att se till att barnen sitter stilla på sina platser och, vid behov, gå ut med barnen. Detta med respekt för personerna på scenen som är dagens huvudpersoner.

13. Vilka regler gäller för fotografering/filmning av ceremonin?

Man får fotografera och filma. Men man sitter kvar på sin plats och fotograferar utan blixt och utan att skymma någon annan. Inga stativ eller liknande får användas. LiU fotograferar under ceremonin. Dock tas inte bilder på samtliga.

14. Tar LiU bilder under ceremonin som man kan ta del av?

Ja. Promovendi och installandi får information om dessa bilder en tid efter högtiden. Dock tas inte bilder av samtliga medverkande.

15. Hur lång är ceremonin?

Det beror på antalet doktorer som ska promoveras och antalet professorer som ska installeras, men räkna med 2,5 timme.

16. Vad kostar en hatt respektive lagerkrans?

Hatt kostar 4 975 kr och lagerkrans 625 kr (gäller för 2020)

17. Måste jag som promovendi bära huvudbonad vid ceremonin?

Ja. Lagerkransen/hatten är en av insignierna (tecknen) och följer med promoveringsritualen.

18. Om jag har disputerat som filosofie doktor vid tekniska eller medicinska fakulteten – ska jag bära lagerkrans eller hatt?

Filosofie doktorer kröns, oavsett fakultet, med lagerkrans vid promoveringen.

19. Hur går jag tillväga för att köpa en lagerkrans?

Du beställer en lagerkrans via anmälningssidan och denna köps sedan in av ceremonimästaren. Var noga med att ange rätt huvudmått: använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

20. När jag beställer lagerkrans ska jag ange huvudmått. Hur mäter jag på korrekt sätt?

Använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

21. Jag ska införskaffa doktorshatt, hur går jag tillväga?

Doktorshatt kan köpas av Hattsmedjan AB (hattmakare Marie Fredsberg Lindström). Hatten skräddarsys efter ditt huvud och hattmakare kommer att finnas på plats på Campus Valla den 23 mars mellan kl. 15 och 17 för måttagning och beställning, men man kan även kontakta Marie direkt. Vill du inte köpa hatt får du själv ombesörja att hyra (hattmakare har några att hyra ut) eller låna hatt. Om du hyr/lånar hatt måste du se till att hatten utrustas med din fakultets hattmärke. Hatt som sys av Marie levereras direkt till konserthallen. Hatt som du lånar eller hyr ska lämnas in till ceremonimästaren på dagar som kommer att kommuniceras separat. Telefonnummer till hattmakare: 073-268 99 69 samt telefonnummer till guldsmed: 072-311 03 65.

22. Om jag köper hatt av hattmakaren – vart levereras den färdiga hatten?

Den levereras till ceremonimästaren som ombesörjer att den kommer till konserthallen.

23. Om jag köper hatt av hattmakare/beställer lagerkrans via anmälningssidan och den levereras direkt till Konsert och Kongress får jag inte prova den innan själva ceremonin?

Jo, du kommer att ges tillfälle att prova vid särskilt tillfälle under repetitionen.

24. Vad gör jag om det visar sig att min hatt eller lagerkrans inte passar?

Hattmakare finns på plats under större delen av lördagen och kan ombesörja enklare justeringar. Lagerkrans får du hjälp att justera av övermarskalk eller studentövermarskalkar som finns på plats under repetitionen.

25. Om jag som promovendi lånar eller hyr hatt – ska jag ta med den till repetitionen eller lämnar jag in den?

Hyrd eller lånad hatt lämnas in till ceremonimästaren någon vecka (datum kommuniceras separat) före promotionen.

26. Kan jag låta någon bekant lämna in lånad hatt till ceremonimästaren eller måste jag komma med den själv på de tider som angivits?

Du kan låta någon annan lämna hatten. Se dock till att både den och kartong är märkt med ditt namn. Fungerar inte de angivna tiderna så löser vi det.

27. Är det enbart under själva ceremonin som hatten bärs, eller även vid något annat tillfälle senare under kvällen?

Det är enbart vid ceremonin. Promovendi får sin hatt under ceremonin. Installandi och andra gäster håller den i handen fram till det tillfälle när promotorn för den egna fakulteten kröner sig. Hatt får inte tas med in till banketten utan lämnas in i den övervakade garderoben.

28. Måste jag som installandi bära doktorshatt?

Nej. Men de flesta gör det så det kommer förmodligen att kännas mest bekvämt att ha en hatt.

29.  Jag har promoverats vid ett annat lärosäte än LiU och ska nu installeras som professor. Kan jag bära den doktorshatt som jag mottog i samband med doktorspromotionen vid installationen?

Ja

30. Jag är inbjuden som installandi - när jag promoverades som filosofie doktor bar jag lagerkrans, ska jag bära det på min professorsinstallation också?

Nej, alla professorer bär doktorshatt.

31. Doktorsring delas inte ut till promovendi under ceremonin. Kan jag köpa en ändå och bära den under ceremonin?

Du kan köpa doktorsring och guldsmed finns på plats vid samma tid som hattmakerska, se fråga 21 ovan. Ringen tar du på dig efter ceremonin. Telefonnummer till guldsmed: 072-311 03 65.

32. När får jag diplomet och vilken betydelse har det?

Diplomet delas endast ut vid promotionen och är ett bevis på att man är promoverad eller installerad. Den som inte deltar i promotionen får inget diplom.

33. Min respektive har doktorerat, kan denne gå i processionen?

Om denne har disputerat samt är verksam som lärare vid LiU kan denne gå i procession.

34. Får vem som helst komma och se på ceremonin?

Ja, den är öppen för alla, kostnadsfri och det behövs inga biljetter. Publiken kan sätta sig var de vill (med undantag för vissa reserverade platser längst fram). Platserna ska vara intagna kl. 16.00.

35. Jag har en bekant som sitter i rullstol och vill titta på ceremonin – kan det ordnas med särskild plats?

Ja. Mejla promotion@liu.se.

Banketten

1. Hur är placeringen vid banketten?

Vid banketten placeras du med dina gäster och kollegor från samma institution eller fakultet så långt det går. Har du särskilda önskemål kan du framföra dem i anmälan eller till ceremonimästaren.

2. Kan jag bjuda med mina barn som gäster till banketten?

Ja, men små barn har ingen större behållning av banketten. Barnen deltar på samma villkor som vuxna, vilket innebär att de serveras samma mat och får kuverten likadant dukade som de vuxna. 

3. Kan jag ta med barn som ligger i barnvagn?

Det allra bästa är om du har möjlighet att ordna barnvakt. Går inte det så uppge i anmälan att du behöver sitta på en plats som medger att du har barnvagn bredvid dig. Har du inte uppgivit det kommer vi inte ha möjlighet att på plats ordna med en annan plats än den du blivit tilldelad.

4. Måste mina medföljande bankettgäster bära frack eller långklänning?

Etikettregeln säger att din respektive ska följa din klädsel och således bära frack eller långklänning. Men vi tillåter självklart att de och dina övriga gäster klär sig i mörk kostym eller klänning/kjol som går över knät. Barn och ungdomar kan bära vit skjorta med slips, mörka byxor eller klänning av valfri längd. 

5. Kan jag ta med flera gäster till banketten än det står på inbjudan, om jag betalar kuvertpris för dessa?

Nej, tyvärr inte.  Däremot kan du bjuda in flera personer att närvara vid ceremonin som äger rum i Cruselhallen mellan kl. 16.15 och cirka kl. 18.30.

6. Som promovendi har jag möjlighet att bjuda med tre gäster. Betalar jag för någon av dessa och hur gör jag inbetalningen?

En av dina gäster bjuds på banketten, de två andra betalar du kuvertpris för. Mer information om kostnad och var pengar sätts in framgår i anmälan.

7. Räknas min man/hustru/respektive in bland de gäster jag har möjlighet att bjuda in?

Ja.

8. Jag har vänner som promoveras samtidigt som jag, kan vi få sitta i närheten av varandra vid banketten?

I anmälan kan du som promovendi uppge vilka andra du önskar bli placerad i närheten av vid banketten. Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgå dina önskemål.

9. Kan man beställa vegetarisk kost?

I anmälan kan du uppge om du har matallergier eller andra behov av specialkost. Vi ordnar inte särskild mat till ungdomar.

10. Finns det alkoholfritt alternativ?

Alkoholfritt vin eller mineralvatten serveras alltid till den som så önskar. Bordsvatten finns till alla.

11. Vid inbetalning till LiUs konto - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

För att kunna härleda insättning ser vi helst att du som huvudgäst gör inbetalning för gäst och/eller lagerkrans. Om någon annan gör inbetalningen måste huvudgästens namn anges i meddelandet.

12. Jag är promovendi och undrar om jag ska räkna in min handledare och/eller dennes medföljande gäst bland de gäster jag kan bjuda in?

Nej, den handledare du uppger i anmälan bjuds in separat av ceremonimästaren och handledaren har i sin tur möjlighet att bjuda med en gäst.

13. Hur gör jag om jag som promovendi har flera handledare som jag vill bjuda in till promotion?

LiU bjuder in en handledare (den du uppger i anmälan). Vill du bjuda in flera handledare får du bjuda in dem som dina (sammanlagt tre) gäster. 

14. Om min huvudhandledare inte har möjlighet att delta, kan jag istället uppge min bihandledares namn i anmälan?

Ja.

15. Kommer den handledare jag har uppgivit i anmälan att placeras i närheten av mig vid banketten?

Ja, vi placerar alltid handledare i din närhet, men får göra undantag om din handledare har flera doktorer som promoveras vid samma tillfälle.

16. När jag uppger gäst i anmälan, får denne/dessa egna inbjudningar till den akademiska högtiden?

Nej. Så det är viktigt att du informerar dina gäster om tider, klädsel och annat praktiskt.

Festkonserten

1. Behöver man ha biljetter till festkonserten som äger rum på fredag kväll?

Nej

2. Kan jag ta med annan gäst/andra gäster till festkonserten än den/de som är mina gäster på banketten?

Ja. Du får ta med hur många gäster du vill till konserten. Den är öppen för allmänheten och kostnadsfri. 

3. Arrangeras det bussturer tur och retur mellan Norrköping och Linköping?

Nej.

 

Har du en fråga som inte besvaras ovan? Kontakta promotion@liu.se

 

 


Sidansvarig: camilla.smedberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-03