Göm menyn

Promotorer

Promotorn ger dem som promoveras deras värdigheter genom insignierna: hatt, ring och så vidare. Det är fakulteten som utser promotor.

Tidigare promotorer vid Linköpings universitet

v = vår
h = höst

Medicinska fakulteten

1973 Nils-Holger Areskog
1975 Ragnar Berlin
1977 Sven Sjöstedt
1980 Gunnar Aschan
1982 Yngve Larsson
1984 Ove Groth
1986 Bertil Löfström
1987 David H Lewis
1989 Bo Sörbo
1990 Paul Edholm
1991 Jan Wålinder
1992 Sven Erik Nilsson
1993 Nils-Holger Areskog
1994 Leif Östrup
1995 Elisabeth Hamrin
1996 Per Bjurulf
1997 Bengt E Karlberg
1998 Berndt Kjessler
1999 Ann-Katherine Granérus
2000 Arne Lundblad
2001 Sten Lennquist
2002 Ulf Brunk
2003v Johnny Ludvigsson
2003h Bo Nordenskjöld
2004v Gudrun Alm Carlsson
2004h Claes Hildebrand
2005v Anders G Olsson
2005h Anna-Christina Ek
2006v Sivert Lindström
2006h Joar Svanvik
2007v Åke Wasteson
2007h Inger Rosdahl
2008v Bertil Kågedal
2008h Rolf Andersson
2009v Gösta Berlin
2009h Curt Peterson
2010v Johnny Ludvigsson
2010h Hans Arnqvist
2011v Eva Lund
2011h Karl-Eric Magnusson
2012v Olle Stendahl
2012h Ulf Dahlström
2013v Ingemar Rundquist
2013h Urban Forsum
2014v Eva Svanborg
2015 Pia Forsberg
2016 Per Aspenberg
2017 Birgitta Öberg
2018 Peter Strålfors
2019 Jan Ernerudh

Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap

1973 Ingemar Lind
1975 Dagny Torbrand
1977 Edvin Lagman
1980 Ewe Malmquist
1982 Tage Johansson
1984 Lennart Samuelsson
1986 Ingvar Werdelin
1987 Gunnar Richardson
1989 Carl Widstrand
1990 Lennart Nordenfelt
1991 Lena Johannesson
1992 Roger Säljö
1993 Ulla Riis
1994 Boel Berner
1995 Staffan Larsson
1996 Yvonne Waern
1997 Roger Säljö
1998 Lars Lindkvist
1999 Karin Aronsson
2000 Boel Berner
2001 Viveka Adelswärd
2002 Jan Anward
2003v Nina Lykke
2003h Lars Owe Dahlgren
2004v Tora Friberg
2004h Tora Friberg
2005v Per Linell
2005h Per Linell
2006v Bengt Sandin
2006h Lars-Håkan Svensson
2007v Lars-Håkan Svensson
2007h Bengt Sandin
2008v Karin Aronsson
2008h Elisabeth Sundin
2009v Elisabeth Sundin
2009h Lennart Nordenfelt
2010v Lennart Nordenfelt
2010h Eva Jeppsson Grassman
2011v Eva Jeppsson Grassman
2011h Lars-Christer Hydén
2012v Lars-Christer Hydén
2012h Lars-Christer Hydén
2013v Ingrid Arnesdotter
2013h Karin Axelsson
2014v Karin Axelsson
2015 Carin Franzén
2016 Carin Franzén
2017 Gerhard Andersson
2018 Kajsa Ellegård
2019 Stefan Jonsson

Tekniska fakulteten/Tekniska högskolan

1973 Åke Björck
1975 Stig Hagström
1977 Sven Erlander
1980 Kjell-Ove Widman
1982 Torsten Ericsson
1984 Robert W Grubbström
1986 Erik Sandewall
1987 Karl-Fredrik Berggren
1989 Thomas Ericson
1990 Ove Brandes
1991 P Åke öberg
1992 Jan-Ove Palmberg
1993 Lennart Ljung
1994 Christer Svensson
1995 Lars Inge Hedberg
1996 Per-Erik Danielsson
1997 Karl-Olof Olsson
1998 Ove Wigertz
1999 William R. Salaneck
2000 Nahid Shahmehri
2001 Anders Fahlman
2002 Björn Karlsson
2003v Lars-Erik Andersson
2003h Staffan Brege
2004v Ingemar Ingemarsson
2004h Björn Kruse
2005v Gösta Granlund
2005h Sven Erlander
2006v Lars Nielsen
2006h Erik Sandewall
2007v Karl-Fredrik Berggren
2007h Karl-Fredrik Berggren
2008v Mariam Kamkar
2008h Mariam Kamkar
2009v Ingemar Lundström
2009h Jan-Ove Palmberg
2010v Lars Eldén
2010h Lars Eldén
2011v Lennart Ljung
2011h Lennart Ljung
2012v Lars Hultman
2012h Anders Klarbring
2013v Svante Gunnarsson
2013h Magnus Berggren
2014v Karin Wårdell
2015 Simin Nadjim-Tehrani
2016 Anders Ynnerman
2017 Anders Ynnerman
2018 Johanna Rosén
2019 Jan Lundgren

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-20