Göm menyn

Medarbetare

Promotionen administreras av ceremonimästare och övermarskalk.

Ceremonimästaren har det övergripande ansvaret för promoveringshögtiden. Det är i första hand hit du ska vända dig med administrativa frågor om biljetter, bussar, program, middag och liknande. Övermarskalken ansvarar för ritualen på och utanför scenen och för att allt repeteras och synkroniseras med bl.a. orkester och annan underhållning.

Till dessa två personers hjälp finns sedan två studentövermarskalkar och ett tjugotal studentmarskalkar. Som studentmarskalk kan man bland annat vara fanbärare, namnuppläsare eller hjälpa till med bordsplacering. Utöver sin specifika uppgift ska man som studentmarskalk vara allmänt behjälplig för gästerna under festligheterna. Vi behöver ständigt nya studentmarskalkar på denna universitetets stora högtid så kontakta gärna någon av studentövermarskalkarna nedan för mer information.

Inom fakultetskanslierna finns också personer som är delaktiga i promotionsförberedelser. De ansvarar i första hand för fakultetens hedersdoktorer och gäster.

Ceremonimästare LiU

Camilla Smedberg
013-28 2420
promotion@liu.se

Övermarskalk LiU

Helena Iacobaeus
013-28 6831
helena.iacobaeus@liu.se

Studentövermarskalkar

Alisa Kovaliova
alisa.marskalk@gmail.com

Kristoffer Lindblom
kristoffer.marskalk@gmail.com

Filosofiska fakulteten

Maria Wallgren
013-28 1051
maria.wallgren@liu.se

Tekniska fakulteten

Margareta Johansson
013-28 2398
margareta.johansson@liu.se

Medicinska fakulteten

Hanna Agardh
013-28 2332
hanna.agardh@liu.se

Utbildningsvetenskap

Caroline Kelly
013-28 4097
caroline.kelly@liu.se


Sidansvarig: camilla.smedberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-09