Göm menyn

Hedersdoktorer

För lista på hedersdoktorer, se https://liu.se/artikel/hedersdoktorer

Förslag till hedersdoktorer

Fakulteterna utser varje år hedersdoktorer. Till hedersdoktor kan utses:

  • en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskapliga nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär. Traditionen att promovera sådana personer som inte gått den vanliga examensvägen, men som på annat sätt gynnat forskningen direkt, t.ex. genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet eller pedagogiska eller informativa gärningar, är en del av universitetets strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället.
  • en akademiker som på olika sätt betytt mycket för forskningen eller utbildningen inom fakulteten.

Det finns några begränsningar:

  • Man kan inte ge någon en examen eller värdighet denne redan innehar. Det innebär att en svensk disputerad medicine doktor kan därför inte också bli medicine hedersdoktor vid sitt eget eller ett annat svenskt universitet. En medicine hedersdoktor i Lund kan inte få samma värdighet i Uppsala, etc. Däremot kan man utse en teologie, teknologie, filosofie etc. doktor till medicine hederdoktor.
  • När det gäller utländska medborgare är det däremot annorlunda. Dessa kan promoveras till hedersdoktorer i Sverige även om de redan har motsvarande grad eller examen från ett utländskt universitet.

Förslag till hedersdoktorer lämnas till fakultetens dekan. Förslagen ska innehålla den föreslagnes namn, kontaktuppgifter och cv samt förslagsställarens motivering.

Frågor

Allmänna frågor kan ställas till universitetets övermarskalk. Frågor som är direkt kopplade till fakulteten bör ställas till dekanen.

Kontaktpersoner för akademiska högtider vid LiU

 

Tidigare hedersdoktorer


Peter Wallenberg Jr

 

 

 

 

Peter Wallenberg Jr

Astrid Lindgren, Tage Danielsson, Percy Barnevik, drottning Silvia, Carl-Henric Svanberg, Peter Wallenberg Jr och Louise Hoffsten är några av hedersdoktorerna vid Linköpings universitet.

Alla tidigare hedersdoktorer


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-20