Göm menyn

Promovering

 

 

 

 

 

Förtjänstmedaljörer vid Linköpings universitet

Förtjänstmedaljen är universitetets högsta utmärkelse och tilldelas enskilda personer inom eller utom universitetet.

Genom att utdela medaljen visar universitetet sin erkänsla och uppskattning för synnerligen förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

Förtjänstmedaljen finns i en valör, i guld med blå-gult band. På medaljens framsida står texten Linköpings universitet samt »Semper sint in flore« som är ett citat ur den gamla studentsången Gaudeamus igitur och kan tolkas »Må de alltid blomstra«. Medaljen är formgiven av universitetsadjunkt Mats Nåbo och tillverkad av Sporrongs.

Förtjänstmedaljörer 2019

Anders Berg har i sitt arbete som projektchef vid Akademiska Hus kommit att spela en avgörande roll för byggandet av Studenthuset på Campus Valla. Från de första tankarna år 2012 till planering och genomförande har hans vilja att göra det bästa för LiU kännetecknat projektet. Resultatet är ett modernt och välkomnande hus som certifierats med miljöbyggnad Guld, långt innan det ens stod färdigt. Samarbetet kring Studenthuset är idag omtalat som en framgångs­rik modell för att driva projekt. Anders Berg har med sin kunskap, kreativitet och hjälpsamhet samt sitt aldrig sinande engagemang bidragit till att vi nått våra högt satta mål.

Förtjänstmedaljörer 2018

Elisabeth Nilsson har sedan 2010 varit landshövding i Östergötland och hon har aktivt engagerat sig i arbetet med att utveckla ett nära samarbete mellan Linköpings universitet och det omgivande samhället, såväl inom som utanför regionen. Hennes signum är stor erfarenhet och gediget engagemang kombinerat med en utomordentlig förmåga att knyta kontakter mellan människor och det har bland annat manifesterats i de många besök från när och fjärran som vi haft nöjet att ta emot på våra campus men också i de spännande möten som arrangerats på Linköpings slott. 

Förtjänstmedaljörer 2017

Margaretha Grahn har sedan 1970-talet varit verksam vid Linköpings universitet i flera olika roller, bland annat som lärare, prefekt, kanslichef och överbibliotekarie. Hon började med att undervisa blivande lärare i musik och har sedan, steg för steg, med oförtröttlig entusiasm och energi tagit sig an nya utmaningar. Med sitt stora kunnande och sin pondus har hon skapat ordning och reda i de skilda sammanhang där hon varit aktiv. Hon har på ett framgångsrikt sätt verkat för universitetets bästa.

Lars Stjernkvist är kommunalråd i Norrköpings kommun. Han har med stort engagemang bidragit till ett nära och konstruktivt samarbete mellan kommunen och Linköpings universitet. Han har bland annat tagit initiativ till en forskningsfond och aktivt stöttat utvecklingen av Visualiseringscenter C. Samverkan med det omgivande samhället är en angelägen uppgift för Linköpings universitet och Lars Stjernkvist har genom sina insatser varit till stor nytta för utvecklingen av Campus Norrköping.    

Tidigare förtjänstmedaljörer

2019

Projektchef Anders Berg

2018

Landshövding Elisabeth Nilsson

2017

Överbibliotekarie Margaretha Grahn
Kommunalråd Lars Stjernkvist

2016

Tidigare biträdande universitetsdirektör Mats Arwidson
Tidigare ceremonimästare Karin Lohm

2015

Universitetslektor Anna-Lena Eriksson Gustavsson
Tidigare director musices Hans Lundgren
Tidigare rektorssekreterare Gun Mannervik

2013

Fakultetskoordinator Lars Alm
Wera Kjellberg

2012

Biträdande professorn Eva Enqvist
Universitetslektorn Jörgen Ljung
Professor Johnny Ludvigsson

2011

Enhetschefen Jan Engqvist
Universitetsarkitekten Anna Hesser
Professorn Jan-Ove Palmberg
Fakultetsrådet Inger Sandström

2009

Konsulten Margareta Josefsson, Linköping

2008

Professor Björn Bergdahl, Linköping
F. riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig, Sollentuna

2007

Kommundirektören Björn Johansson, Norrköping
Universitetslektorn Eva Ohlsson-Leander, Ljungsbro

2006

Universitetsrådet Christer Knuthammar, Linköping
Förvaltningsdirektören Gunnel Norrby, Linköping

2005

Professor em. Lars Ingelstam, Bromma
F. universitetslektor Ingrid Granstam, Habo

2004

Landshövding Björn Eriksson, Linköping
F. ambassadören Gunnar Loneaus, Norsholm

2003

F. landstingsrådet Bo Pettersson, Linköping
Professor Stig Hagström, Palo Alto, USA

2002

Professor Anders Fahlman, Linköping
Professor em. Eve Malmquist, Båstad

2001

Professor Nils-Holger Areskog, Linköping
Professor Per-Erik Danielsson, Linköping
Professor Göran Graninger, Linköping
Professor Ingemar Lind, Linköping

2000

Professor Sven Berg, Lund
Professor Gunnar Persson, Lund
Kommunalrådet Kjell Norberg, Norrköping (postumt)

1999

F. skoldir. Ingegerd Zetterholm-Ankarstrand, Linköping
Docent Åke Frisk, Linköping

1997

Arborrare Jan Karlsson, Finspång

1996

Professor Sven Tägil, Lund
Professor Sven Erlander, Linköping


Sidansvarig: camilla.smedberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19