Göm menyn

Stipendier

Rektor har fastställt riktlinjer för stipendier för grundutbildning i forskningsförberedande syfte samt postdoktoral utbildning. Rektor har också fattat beslut om riktlinjer för lägsta stipendiebelopp för stipendier från extern stipendiedonator utanför Sverige.

Läs riktlinjerna för utdelning av stipendier

Läs riklinjer för extern stipendiedonator

Stipendiebelopp postdoktoral utbildning

Ändring i Högskoleförordningen för stipendiefinansierade doktorander


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-21