Göm menyn

Sjukfrånvaro

Karensavdrag ersätter karensdagen

Från årsskiftet 2019 införs nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Dessa har ersatt karensdagens regler för att få ett mer rättvist avdrag för anställda som arbetar olika långa arbetspass i veckan. Då karensavdrag alltid är ett visst belopp (som fastställs för varje anställd) spelar det ingen roll om en anställd blir sjuk i slutet av sitt arbetspass eller har koncentrerad arbetstid. Karensavdraget är alltid detsamma. Karensavdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön den anställde får.

Sjuklön från första sjukdagen

De nya reglerna innebär att en anställd som blir sjuk har rätt till sjuklön för alla dagar i sjuklöneperioden (även dag 1). Sjuklönen är fortsatt 80 procent av inkomsten. Från sjuklönen ska ett (1) helt karensavdrag dras, vilket ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckolön i form av sjuklön.

Ovanstående gäller från den 1 januari 2019, men blir synligt i lönespecifikationen från och med aprillönen.

Om du blir sjuk längre än 14 dagar

Sjukpenningen är cirka 80 procent av din lön upp till det så kallade basbeloppstaket. Universitetet anmäler till Försäkringskassan att du har varit sjuk mer än 14 dagar.

Universitetet kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan så att alla anställda får totalt cirka 90 procent av sin inkomst under dag 15-364.

Sjukanmälan/Friskanmälan

Sjukanmälan (vid kortare sjukdom, 1-7 dagar)
Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till utsedd administratör på din arbetsplats som vidarebefordrar anmälan till berörda personer. Dessutom ska sjukfrånvaron registreras i webbrapporteringen. Någon blankett "Sjukförsäkran - Försäkran i samband med sjukfrånvaro" behöver inte fyllas i vid återgång till arbetet, när sjukfrånvaron är webbrapporterad.

Sjukanmälan (vid längre sjukdom, 8 dagar eller mer)
Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till utsedd administratör på din arbetsplats som vidarebefordrar anmälan till berörda personer.
Läkarintyg lämnas till personalintendent eller motsvarande på institutionen.
Friskanmälan
När du kommer tillbaka i tjänst efter en längre tids sjukskrivning (8 dagar eller mer) ska du fylla i blanketten "Sjukförsäkran - Försäkran i samband med sjukfrånvaro" och lämna den till din personalintendent eller motsvarande.

Ersättning för läkemedelskostnader

När det gäller kostnader för läkemedel ska originalkvitto från Apoteket lämnas in där det framgår att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet (rabatterat läkemedel).

Förmån av fri offentligt finansierad sjukvård och fria läkemedel är skattepliktig. Den ersättning du får av universitetet beskattas som lön.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-14