Göm menyn

Central samverkansgrupp (CSG)

Den centrala samverkansgruppen skall bestå av två arbetsgivarrepresentanter, samt sex arbetstagarrepresentanter utsedda gemensamt av arbetstagarorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) samt tre centrala arbetsmiljöombud. Då frågor som berör studenters arbetsmiljö behandlas utökas CSG med centrala arbetsmiljöombud för studenter. Sekreterare i CSG utses inom HR-avdelningen. Sekreteraren ingår ej som ledamot i samverkansgruppen.

Den centrala samverkansgruppen sammanträder 1 gång/vecka. Sammanträdena skall dokumenteras i minnesanteckningar och i fall av förhandling i form av protokoll.

Det ankommer även på CSG att fastställa vilka lokala samverkansgrupper som skall finnas, hur deras verksamhetsområden skall avgränsas från varandra samt att ledamöterna i CSG och LSG erhåller erforderlig utbildning. För utbildning av ledamöter i lokala samverkansgrupper svarar arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna i samverkan.

Läs mer om CSG:s uppgifter i samverkansavtalet

 

Sammanträdestider vår 2021

18 januari
25 januari
8 februari
15 februari
1 mars
8 mars
22 mars
29 mars
12 april
19 april
3 maj
10 maj
24 maj
31 maj
14 juni
21 juni

Sidorna under HR/Personal har flyttat …

… till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här: https://intranet.liu.se/

Några välbesökta HR-sidor just nu och som du från och med nu hittar på vårt gemensamma intranät:

Välkommen in!


Sidansvarig: camilla.nylander@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-10