Göm menyn

Central samverkansgrupp (CSG)

Den centrala samverkansgruppen skall bestå av två arbetsgivarrepresentanter, samt sex arbetstagarrepresentanter utsedda gemensamt av arbetstagarorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) samt tre centrala arbetsmiljöombud. Då frågor som berör studenters arbetsmiljö behandlas utökas CSG med centrala arbetsmiljöombud för studenter. Sekreterare i CSG utses inom HR-avdelningen. Sekreteraren ingår ej som ledamot i samverkansgruppen.

Den centrala samverkansgruppen sammanträder 1 gång/vecka. Sammanträdena skall dokumenteras i minnesanteckningar och i fall av förhandling i form av protokoll.

Det ankommer även på CSG att fastställa vilka lokala samverkansgrupper som skall finnas, hur deras verksamhetsområden skall avgränsas från varandra samt att ledamöterna i CSG och LSG erhåller erforderlig utbildning. För utbildning av ledamöter i lokala samverkansgrupper svarar arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna i samverkan.

Läs mer om CSG:s uppgifter i samverkansavtalet

Ledamöter i CSG

Pia Rundgren, ordförande, HR-direktör
Monika Rissanen, arbetsgivarrepresentant  arbetsmiljöfrågor
Therése Wimarken, arbetsgivarrepresentant
Krzysztof Marciniak, Saco-S
Janerik Lundquist, Saco-S
Slave Saveski, OFR
Ingo Hölscher, OFR
Rosmarie Dahlström, Seko
Emelie Carlfjord, Seko
Ellinor Sellgren, centralt arbetsmiljöombud
Veronika Brodin Patcha, centralt arbetmiljöombud
Anna Martin, centralt arbetsmiljöombud
Camilla Nylander, sekreterare

 

Arbetsmiljöfrågor

CSG svarar för uppgifter som enligt Arbetsmiljölagen ankommer på skyddskommitté i universitets- och fakultetsövergripande frågor.


Vid dessa sammanträden ingår:
Isabella Svensson, CAMO-stud Stuff
Maria Lokat, CAMO-stud LinTek
Oscar Hogman, CAMO-stud Consensus


Sidansvarig: camilla.nylander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-25