Göm menyn

Pensionsinformation

Pensioner kan delas in i:

 • Allmän obligatorisk pension enligt lag
 • Tjänstepensioner enligt avtal mellan arbetsmarknadens parter
 • Frivilligt privat pensionssparande

På de här sidorna kan du få mer information kring den allmänna pensionen, den statliga avtalspensionen och delpension. Vidare finns information om administrativa rutiner.

Har du som anställd frågor kring något av ovanstående så vänder du dig till SPV Kundservice: SPV Kundservice via e-post, kundservice@spv.se eller telefon 020-51 50 40.

För dig som arbetsgivare som har frågor från personalfunktion el chef se HR-Arenan för rutinbeskrivning samt telefonnummer till SPV. Du kan även ställa frågor till SPV Kundservice via e-post, liu.pension@spv.se.

Frågor som gäller rutiner kan även ställas till Anita Eklöf LiU, samordnare/pensionsfrågor lön 013-28 44 30 eller via e-post anita.eklof@liu.se  

När Du planerar att gå i pension eller delpension skall du vända dig till administrativ chef/HR-konsult vid din institution/enhet.

Nyheter från och med 1 januari 2016

Nytt pensionsavtal från och med 1 januari 2016 för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016:

 • PA 16 (tidigare PA-03). Arbetsgivarverket och fackförbund inom staten har genom detta avtal kommit överens om premiebestämda pensioner för arbetstagare födda 1988 el senare. Avtalet medger i vissa fall att även andra kan anslutas till det premiebestämda pensionssystemet. Dessa bestämmelser framgår i Avdelning I.
 • För arbetstagare födda före 1988 gäller pensionsbestämmelser som motsvarar tidigare PA-03. Vissa kompletteringar och ändringar har gjorts med anledning av bestämmelserna i det premiebestämda pensionssystemet. Bestämmelserna för dessa framgår av Avdelning II.
 • Mer detaljerad information återfinns på Statens pensionsverk (SPV).

Pension Linköpings universitet är från och med 1 januari 2016 ansluten till tjänsten Enklare pensionshantering hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). Detta innebär att SPV sköter all pensionsadministration och tjänstegrupplivförmåner som rör anställda på LiU.

Varför SPV?

SPV är specialister på att hantera alla slags pensionsärenden och kan hålla en hög kvalitet i pensionshandläggningen. Det ökar servicen för oss som arbetsgivare likväl som anställd.

Förändringen innebär att SPV:

 1. Besvarar frågor från medarbetare som rör statliga tjänstepensions- eller grupplivförmåner.
 2. Besvarar frågor från personalfunktion och från chefer.
 3. Bevakar pensionsavgångar åt oss.
 4. Kontaktar den anställde i god tid (ca 7 mån) för pensionsavgången, skickar ansökan, ”dina anställningsuppgifter”, uppsägningsblankett, pensionsprognos samt informationsbrev. För dig som uppnår pensionsavgång för tiden 20160101–20160731 så gäller den gamla rutin dvs sköts utav institutionen.
 5. Uppdaterar pensionsgrundande anställningsuppgifter för nyanställd personal.
 6. Stödjer oss i att hålla hög kvalitet i den pensionsgrundande lönerapportering en till SPV.

 

Delpensionsfrågor hanteras som tidigare vid LiU.

Kontaktansvarig i pensionsfrågor på LiU:

Anita Eklöf/samordnare/pensionsfrågor lön 013-28 44 30 eller via e-post anita.eklof@liu.se

Min pension

Du får pension från flera håll. Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. Dessutom får du kollektivavtalad tjänstepension från staten enligt PA 91 eller PA 16. Många har också en privat pension. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

Minpension.se kan du få en individuell, enkel och samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och pensions-bolagen och webbplatsen utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet och med flera bolag som ansluter sig.

Håll utkik efter SPVs informationsträffar och lär dig mer om din pension!


Sidansvarig: anita.eklof@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-07