Göm menyn

Lönliu-flaggor

Löneenheten vid universitetsförvaltningen ansvarar för registrering och utbetalning av löner och reseräkningar samt erbjuder stöd till chefer och medarbetare i frågor kring anställningsvillkor enligt kollektivavtal, reseavtal, tjänstledigheter, skatter och stipendier.

Kontaktinformation finns under rubriken "kontakta oss" till höger.

Viktig förändring vid ansökan om ledigheter från 2019

Om du i efterhand ansöker om ledighet med avdrag från lön (tjänstledighet, föräldraledighet, tillfällig vård av barn mm.) kan det uppstå en löneskuld. Du som anställd måste nu återbetala både den utbetalade lönen och den skatt som är inbetalad till skatteverket för din räkning.

När det gäller tillfällig vård av barn, med några dagars frånvaro, uppstår ingen skuld och den rapporteringen sker som vanligt i efterhand i HR-webben av den anställde. Skulle ett barn vara sjuk en längre period och det finns läkarintyg, då kan det uppstå en löneskuld om det inte kommer in i tid.

Skatten får du tillbaka från Skatteverket först efterföljande år. Det är därför viktigt att du ansöker om ledigheter i så god tid att ansökan har kommit till Löneenheten senast en månad innan ledigheten påbörjas.

Det är också viktigt att jämkningsbeslut (om arbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen) och sinkbeslut (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) skickas in till löneenheten så fort som möjligt eftersom skatten inte kan korrigeras bakåt i tiden.

Ovanstående ändringar beror på nya regler om redovisning av skatt till Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Nytt om kontrolluppgift

Den årliga kontrolluppgiften, uppgifter om lön, avdrag för skatt med mera, kommer från och med den 1 januari 2019, att ersättas med en redovisning på lönespecifikationen varje månad, om vilken lön och skatt som är redovisad till Skatteverket. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. De uppgifterna kan du ta del av på Skatteverkets webbplats genom att logga in på Mina sidor.

 

 

 

HR-webben - Rapportera frånvaro, resor och utlägg

Kontakta oss

Löne- och HR-systemenheten

Telefon: +46 (0)13-28 69 00
E-post: lon@liu.se
Fax: +46 (0)13-13 13 74


Besöksadress

Campus Valla
D-huset, plan 3


Postadress

Linköpings universitet
Lön 
581 83 Linköping


Relaterade länkar

Anställningsvillkor 
Avtal
Blanketter
Sociala avgifter
 


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-14