Göm menyn

Välkommen till Lika Villkor vid Linköpings universitet!

För oss är det självklart att värna om allas lika värde, allas lika rättigheter och möjligheter. Vår vision talar starkt för det. Vi välkomnar alla människor med våra olikheter, alla behövs. LiU ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

På LiU bedriver vi ett omfattande och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Vi kallar arbetet för Lika Villkor. Lika Villkor involverar femtiotalet medarbetare och studenter som tillsammans arbetar strategiskt och operativt för jämställdhet och jämlikhet. Lika Villkorsarbetet ska genomsyra samtliga verksamheter, arbets- och utbildningsprocesser.

Och vi är beroende av dig! Var och en kan ta ansvar och på olika sätt i vardagen bidra till en mer tillgänglig och inkluderande studie- och arbetsplats. Det du bidrar med för utvecklingen av universitetet framåt. 

Studenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiU:s arbete för Lika Villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se
 

Samordnare för Lika Villkor på LiU

Linda Schultz
Koordinator/expert
linda.schultz@liu.se

Margareta Bachrack Lindström 
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor 

margareta.bachrack.lindstrom@liu.se


Sidansvarig: linda.schultz@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-12