Göm menyn

Välkommen till LiU:s utbildning i Lika Villkor

LiU ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas. Alla är välkomna, och alla behövs.  

Grupparbete
På LiU bedriver vi ett omfattande och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I det arbetet ingår att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Vi kallar arbetet för Lika Villkor. Lika Villkor involverar idag omkring 50 medarbetare och studenter som tillsammans arbetar strategiskt och operativt för jämställdhet och jämlikhet.

Utbildning - för att öka din och min förståelse hur vi kan bidra till en mer inkluderande studie- och arbetsplats

Vid LiU ska Lika villkorsarbetet genomsyra hela verksamheten. Var och en kan ta ansvar och på olika sätt i vardagen bidra till en mer tillgänglig och inkluderande studie- och arbetsplats. Det du bidrar med för utvecklingen av universitetet framåt, och denna utbildning i Lika Villkor syftar till att ge dig redskap för att göra det. 

Kort om utbildningens delar och upplägg

Utbildningen är indelad i fyra delar:

  • Varför Lika Villkor? Om Lika Villkor i en bredare samhällskontext, historiskt och juridiskt.
  • Genus och jämställdhet. Om genusforskningens utveckling och betydelse.
  • Normmedvetenhet. Om vad normer är, vilka konsekvenser de kan få på jobbet och hur en ökad normmedvetenhet kan bidra till ett mer inkluderande arbetsliv. 
  • Vad händer om någon blir utsatt för kränkande behandling vid LiU? Om två konkreta, och ganska vanliga, situationer från det dagliga arbetet på ett lärosäte och hur ärendehanteringen kan gå till och vilka typer av resurser och stöd som finns.

Du kan välja att gå igenom alla fyra delar i följd, eller dela upp dem på flera tillfällen. Utbildningen tar totalt cirka två timmar att genomföra, men utöver det finns också stora möjligheter för dig att läsa mer om det som intresserar dig mest genom att följa länkarna till andra resurser på nätet. Utbildningen innehåller både statistik och reflektionsövningar och går utmärkt att diskutera under t ex APT.

Lycka till!

Utbildning i Lika Villkor

Till utbildningen (kräver inlogg med LiU-id och lösenord)
 

kontakt innehållsfrågor?

Alma Persson
Biträdande universitetslektor

Tema Genus
alma.persson@liu.se

 

Kontakt tekniska frågor

helpdesk@liu.se

 


Sidansvarig: alma.persson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-04