Göm menyn

Vägledning till studenter

Vem ska jag vända mig till om jag upplever mig vara utsatt för kränkande behandling?

Studenter kan vända sig till:

• Studierektor eller programansvarig 
• Lärare
• Studievägledare
• Studentkår (se länkar i högerspalten)
• Studerandearbetsmiljöombud
Studenthälsan 
• Koordinator för Lika Villkor

Utgångspunkten vid LiU är att upplevda kränkningar ska hanteras så nära den berörda personen som möjligt. För studenter är studierektor eller motsvarande ansvarig för att hantera och ev. utreda förekomst av kränkande behandling. 

Studentkårerna företräder enskilda studenter. 

Lika Villkor kan kontaktas för rådgivning kring lagstiftning och hanterings- och utredningsprocessen.  

Information och vägledning till dig som upplever dig vara utsatt för kränkande behandling vid LiU (rev dec 2018)

 

Svisch!


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-19