Göm menyn

Vägledning till medarbetare

Vem ska jag vända mig till om jag upplever mig vara utsatt för kränkande behandling?

Medarbetare kan vända sig till:

• Närmaste chef eller prefekt
• HR-partner
• Lokala fackliga representanter
• Arbetsmiljöombud
• Lika villkorsombud
• Koordinator för lika villkor
• Företagshälsovård

Utgångspunkten vid LiU är att upplevda kränkningar ska hanteras så nära den berörda personen som möjligt. För medarbetare är närmaste chef med personalansvar ansvarig. 

Facklig organisation kan erbjuda individuellt stöd för den enskilde medarbetaren. 

Lika Villkor kan kontaktas för rådgivning kring lagstiftning och hanterings- och utredningsprocessen. 

Information och vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU (rev dec 2018)

 

ballong


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15