Göm menyn

Utbildningsstöd för jämställdhet och lika villkor

Forum för genusvetenskap och jämställdhet (Forum) och Lika Villkor erbjuder ett internt utbildningsstöd för jämställdhet och lika villkor i syfte att bidra till ett än mer inkluderande LiU.

Utbildningsstöd


Utbildningsstödet kan handla om föreläsningar, workshops och strategisk rådgivning och kan exempelvis behandla följande områden:

  • Vad innebär det att arbeta med jämställdhet?
  • Är jämställdhet detsamma som 60-40?
  • Kan brist på jämställdhet leda till studieavbrott?
  • Vad kan vi göra åt sexistiska inslag i studiemiljön?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande för att motverka alla former av kränkande behandling?
  • Vilken roll spelar lika villkor för breddat deltagande?
  • I vilka sammanhang kan ålder och religion utgöra en diskrimineringsgrund?
  • Vad räknas som funktionsnedsättning?

Utbildningsstödet erbjuds på efterfrågan och behov, och kan nyttjas av institutioner, avdelningar, fakulteter, ledningsgrupper, arbetsgrupper, studentföreningar, kårer och funktioner vid LiU - gärna med fokus på kvalitetsarbete, jämställdhetsintegreringsarbete, arbetet med aktiva åtgärder, breddat deltagande och arbetsmiljöarbete.

Utbildningsinsatserna är kostnadsfria för beställaren (vid kontinuerlig efterfrågan kan diskussioner om gemensam kostnadsfördelning komma att bli aktuellt).

Målsättningen är ökad kunskap bland medarbetare och studenter om genus, jämställdhet, jämlikhet, kränkande behandling, intersektionalitet, normmedvetenhet, könsidentitet/uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, m.m.

Kontakt

Förfrågningar görs tills Elisabeth Samuelsson, samordnare på Forum - elisabeth.samuelsson@liu.se.

Förfrågningar om utbildningsstöd

Kontakta samordnare på Forum, Elisabeth Samuelsson


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-26