Göm menyn

Glada studenter

Att studera med funktionsnedsättning

Om du har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning finns det möjlighet att få stöd och service i din studiesituation. Funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionsnedsättning jämställs även dokumenterade läs-och skrivsvårigheter.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning vid LiU:

http://www.student.liu.se/studentstod/funktionsnedsattning?l=sv

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-25