Göm menyn

Strategigruppen för Lika Villkor (SLV)

Strategigruppen arbetar strategiskt med lika villkorsfrågor för hela Linköpings universitet.
SLV sammanträder cirka sex-åtta gånger per år. 

Ledamöter i strategigruppen

 • Margareta Bachrack Lindström, Pro-rektor och ordförande
 • Kristina Karlsson, HR-partner och koordinator för Lika Villkor
   
 • Vivian Vimarlund, professor och ledamot för teknisk fakultet
 • Camilla Forsberg, universitetslektor och ledamot för utbildningsvetenskap
 • Stina Backman, universitetslektor och ledamot för filosofisk fakultet
 • Vakant, ledamot för medicinsk fakultet
   
 • Oskar Hogman, studiesocialt ansvarig vid Consensus 
 • Maria Lokat, studiesocialt ansvarig vid LinTek
 • Isabella Svensson, studiesocialt ansvarig vid Stuff
   
 • Ulrica Engdahl-Tollin, samordnare och ledamot för resursgrupp sexuell läggning och könsidentitet/-uttryck (föräldraledig)
 • Silje Lundgren, forskningskoordinator och ledamot från resursgrupp för genus och jämställdhet
 • Katarina Eriksson, förste bibliotekarie och ledamot för resursgrupp för funktionsnedsättning
 • Ulf Craemer, ekonom och ledamot för resursgrupp för etnicitet och religion/annan trosuppfattning
 • Andreas Motel-Klingebiel, professor och resursperson för ålder

 

Protokoll från SLV-sammanträden 2018:

- SLV 18-01

Protokoll från SLV-sammanträden 2017: 

- SLV 17-01

- SLV 17-02

- SLV 17-03

- SLV 17-04

- SLV 17-05

- SLV 17-06

- SLV 17-07

- SLV 17-08

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-21