Göm menyn

Sexuell läggning och könsidentitet/-uttryck


Resursgruppernas verksamhet är vilande under ht 2019 - vt 2020. Information om gruppernas verksamhet nästkommande läsår kommer i slutet av vt 2020.


När du arbetar eller studerar på universitetet har du rätt till en rättvis och likvärdig behandling oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet/-uttryck. Målet är att bedriva verksamheten i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Resursgruppsarbetet ska bidra till att förbättra villkoren för studenter och anställda oavsett sexuell läggning och könsidentitet/-uttryck.

Följande personer ingår i resursgruppen

  • Ulrica Engdahl Tollin, LOTS, Antagningen och Forum för genusvetenskap
  • Ina Jansson, studeranderepresentant
  • Josephine Allheim, studeranderepresentant
  • Lisa Blomquist, studeranderepresentant

 

mobilen

Definition av HBTQ 

RFSL:s begreppsordlista

Norm/normkritik

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)

Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) 
 

Handböcker

HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete

Examen i rätt personnummer (SFQ)

Avslöja heteronormen (SFQ)

Genusfotografens handbok - bilder som förändrar världen 
 

Aktuellt

Regnbågen
Regnbågen är en studentförening vid Linköpings universitet som arbetar för att förbättra H2BTQ-studenters situation vid lärosätet. Det innefattar bland annat att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet/uttryck, liksom att problematisera och motverka heteronormativitet vid universitetet. Föreningen är ansluten till SFQ, Sveriges förenade H2BTQ-studenter.

Regnbågen har under några år legat i träda men nu söker vi med ljus och lykta efter dig som gärna vill vara med och påverka H2BTQ-studenternas situation vid Linköpings universitet. Kontakta Ulrica Engdahl Tollin för mer information.


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02