Göm menyn

Lika Villkors resursgrupper

Resursgrupperna syftar till att möjliggöra och säkerställa en kunskapsbas för respektive diskrimineringsgrund inom Lika Villkor. Resursgrupperna utser en sakkunnigrepresentant som är rådgivande till SLV. Resursgrupperna bistår bland annat med att identifiera utvecklingsbehov och åtgärdsförslag vid LiU i det aktiva åtgärdsarbetet. 

Lika villkorsråden består av studenter och anställda inom LiU med kunskap om och intresse för respektive område. Då forskning inom samtliga områden bedrivs vid LiU är ambitionen att denna kompetens representeras i varje grupp. Det kan även ingå experter från andra organisationer och myndigheter.

Det finns följande resursgrupper:

  • Jämställdhet och genus
  • Etnicitet och religion/annan trosuppfattning 
  • Funktionsnedsättning 
  • Sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck
  • Ålder (f.n. en representant)

 

St


Vid frågor om resursgruppsarbetet, vänligen mejla likavillkor@liu.se


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-25