Göm menyn

Genuslektorer

År 2005 tillsattes fyra genuslektorat på vardera 25 procent vid de fyra fakulteterna vid Linköping universitet. De var de första i sitt slag i Sverige.

Uppdraget innebär att aktivt medverka till att integrera genusfrågor i grundutbildningens innehåll och/eller form samt att utveckla pedagogiska modeller för bestående arbete med jämställdhets- och genusaspekter. Detta innebär att initiera en kompetenshöjande förändring, följa upp den, ge fortsatt inspiration till engagerade personer och att ordna fortbildning.

Att tillsätta genuslektorer blev ett sätt att gå från teori till praktik. Att vara genuslektor vid LiU är inte något glamoröst och teoretiskt högtflygande arbete utan det färgas mer av praktiskt problemlösande och små förändringar i vardagen.


Tio år med genuslektorer

Med fyra genuslektorat skulle genusmedvetenheten öka i utbildningarna. Hur har det gått? Har något förändrats på tio år?

Radio Östergötland uppmärksammar genuslektorer

Med anledning av genuslektorernas 10-årsjubiluem intervjuas bland andra Stina Backman, tema Genus.

 

Skrift av och om genuslektorerna

När genuslektorerna deltagit i arrangemang utanför LiU och berättat om sitt arbete har det väckt både intresse och frågor. Flera har velat ha mer information om vad som görs vid LiU. 

Skrift om genuslektorernas erfarenheter

Kort folder om genuslektorerna

Genus och medicin – en dubbelbottnad och politiskt känslig fråga ur läkartidningen nr 34 2010 volym 107

Mer information lämnas av Elisabeth Samuelsson


Nuvarande genuslektorer

 

Utbildningsvetenskap

Susanne Kreitz-Sandberg, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

130313 Artikel av Susanne Kreitz-Sandberg  "Gender inclusion and horizontal gender segregation: stakeholders' strategies and dilemmas in Swedish teachers' education".´http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2013.772566

Om man är inloggat i bibliotekets hemsida går det att ladda ner artikeln direkt.

 

Filosofiska fakulteten

Stina Backman, universitetslektor vid Institutionen för Tema

Tekniska Högskolan

Vivian Vimarlund, professor vid Institutionen för datavetenskap

 

Medicinska fakulteten

Catrin Borneskog Sinclair, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Länk till Catrin Borneskog Sinclair


Koordinator för de fyra genuslektorerna har varit Elisabeth Samuelsson, Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Mail till Elisabeth Samuelsson

Treårig handlingsplan

Under hösten 2005 blev universitetet erbjudet att medverka i projektet ”Verka Jämställt”, som hade till syfte att jämställdhetsintegrera verksamheten. Genuslektorerna ingick i projektet. Det utmynnade i en treårig handlingsplan: "Jämställdhets- och genusintegrering. Handlingsplan för grund- och forskarutbildningen 2007 - 2009”:

Nedan finns dokumentet dels på svenska, dels på engelska.

Jämställdhets- och genusintegering. Handlingsplan för grund- och forskarutbildning 2007-09 (pdf)

Handlingsplanen på engelska: Gender Mainstreaming of Undergraduate and Graduate Education 2007 - 09 (pdf)

Fler användbara dokument

Här finns fler dokument om genusperspektiv i grundutbildningen.

Alla ska känna sig välkomna - om genusmedveten undervisning på LiTH

Att integrera genus som innehåll och form
En rapport om genusintegrering i högskoleundervisning, Anna Fogelberg Eriksson, Ingrid Karlsson, Linköpings universitet, 2006

Slutrapport från projekt genusperspektiv, 2000-2003 (pdf)

Slutrapport från projekt genusperspektiv, 1999(pdf)


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-03