Göm menyn

Jämställdhet och genus

När du arbetar eller studerar på universitetet har du rätt till en arbets- och studiemiljö fri från diskriminering och sexuella trakasserier. Ett strategiskt och operativt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön eller annan diskrimineringsgrund vid LiU bidrar till regeringens jämställdhetspolitiska mål och skapar förutsättningar för LiU:s strategiska målsättningar.

Jämställdhetsarbetet vid LiU har bl.a. sin utgångspunkt i diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder, lika rättigheter och möjligheter samt förbud mot diskriminering, regeringens jämställdhetspolitiska mål och uppdrag om jämställdhetsintegrering samt LiU:s ambition om att uppnå jämställdhet på alla nivåer.

Jämställdhetsarbetet vid LiU är organiserat på flera olika nivåer och av olika funktioner. Lika Villkor ansvarar för att bedriva ett övergripande jämställdhetsarbete som bidrar till och skapar förutsättningar för ett lokalt jämställdhetsarbete vid LiU. Lika Villkor samverkar med genuslektorerna, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, studentföreningar, kårerna m.fl.

walking

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-27