Göm menyn

Handlingsplaner för Lika Villkor

LiU:s "Strategi och handlingsplan för lika villkor 2019" innehåller åtgärder inom sex områden:

  1. Aktiva åtgärder
  2. Motverka kränkande behandling
  3. Ärendehantering
  4. Equitas – jämställdhetsintegrering
  5. Breddad rekrytering/breddat deltagande och
  6. Övriga åtgärder - kommunikations- och utbildningsinsatser.

Den omfattar hela LiU:s verksamhet och gäller både studenter och medarbetare.

Aktiva åtgärder

Instruktioner och dokumentationsmall för arbetet med aktiva åtgärder finns på Lika Villkors Sharepoint (kräver inlogg med LiU-id).


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-21