Göm menyn

Funktionsnedsättning

När du arbetar eller studerar på universitetet har du rätt till en rättvis och likvärdig behandling oberoende av eventuell funktionsnedsättning. Målet är att bedriva verksamheten i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Definition av funktionsnedsättning och funktionshinder

Resursgrupp med fokus på funktionsnedsättning (Funkisgruppen)

Funkisgruppen är en undergrupp till Strategigruppen för lika villkor och har till uppgift att på ett konkret, aktivt och kontinuerligt sätt driva frågor och arbeta för att förbättra villkoren för studenter och anställda med funktionsnedsättning. Personer som ingår i resursgruppen är följande:

  • Anna Levén - IBL
  • Robbie Danielsson - UF/LFE
  • Katarina Eriksson - Biblioteket
  • Peter Arvidsson - UF/LOTS
  • Ulrica Engdahl Tollin - UF/LOTS
  • Åsa Löwgren - Koordinator för studenter med funktionsnedsättning
  • Karin Klevelid - Handikappföreningarna Östergötland
  • Lina Grudd - studeranderepresentant
  • Hanna Östenberg - studeranderepresentant

Sammankallande:

Kristina Karlsson, koordinator för lika villkor

Minnesanteckningar

 

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet
arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Diskrimineringsombudsmannen
DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Här hittar Du referenser till svensk och utländsk litteratur samt till propositioner och utredningar. Det finns också rapporter, uppsatser och utredningar som Du kan ladda ner. Du hittar information om forskning och mångfaldsprojekt i svenskt arbetsliv. Det finns även länkar till andra svenska och utländska bibliotek/källor, samt tips om filmer och spel.
 
Här kan du läsa mer om forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder som ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde.
 
Vi arbetar med att förebygga och motverka all form av diskriminering i samhället oavsett om den beror på etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Sidansvarig: humlan.svensson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-25