Göm menyn

Möjlighet att ansöka om centrala Lika villkorsmedel

För att skapa förutsättningar för ett lokalt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att främja engagemang för Lika villkorsfrågor vid LiU initierar Strategigruppen för Lika Villkor, SLV, möjligheten att söka centrala Lika villkorsmedel.

Under 2019 kan SLV fördela som mest 75 000 kr. Normalt beviljas ansökningar med upp till 20 000 kr per enskild ansökan. Beslut om ansökningar kommer att fattas av SLV vid sammanträden löpande under året. Ansökningar upp till 5 000 kr per enskild ansökan kommer att kunna behandlas än mer skyndsamt. 

Ansökningarna ska vara i linje med arbete kring aktiva åtgärder, jämställdhetsintegrering samt breddat deltagande.

Läs mer om vilka som kan söka, vad ansökan ska innehålla m.m. Till riktlinjerna (pdf)

Frågor om ansökan?

Besvaras av koordinator för Lika Villkor via likavillkor@liu.se.


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-02