Göm menyn

Lugnt rum

Lugnt rum finns till för dig som är student eller medarbetare vid LiU. Det har skapats för att tillgodose ett behov av rum för lugn, stillhet, tystnad, meditation eller bön. Det är ett steg mot en bättre arbetsmiljö för alla.

Lugnt rum hittar du:

  • På Campus Valla, ovanför entrén till Humanistisk-Samhällsvetenskapliga biblioteket, på plan 3 i D-huset
  • Campus Norrköping, i Kopparhammaren 2
  • På Campus US, där vi hänvisar till Regionens meditationsrum som nås via ing. 1, södra entrén

För mer information om öppettider m.m. - https://old.liu.se/om-liu/kultur/andrum?l=sv


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15