Göm menyn

Ålder


Resursgruppernas verksamhet är vilande under ht 2019 - vt 2020. Information om gruppernas verksamhet nästkommande läsår kommer i slutet av vt 2020.


När du arbetar eller studerar på universitetet har du rätt till en rättvis och likvärdig behandling oberoende av ålder. Målet är att bedriva verksamheten i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Resursgruppsarbetet ska bidra till att förbättra villkoren för studenter och anställda oavsett ålder. För närvarande står gruppen utan medlemmar, men koordinator lika villkor är kontaktperson.
 

stina igen


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02