Göm menyn

Kompetensutveckling vid LiUGrönt träd

På denna webbplats presenteras ett samlat utbud av den kompetensutveckling som erbjuds alla anställda vid LiU. Här finns länkar till de olika aktörerna.  

HR-avdelningen har uppdraget att stödja verksamheten med kompetens- och personalutvecklingsinsatser. Behöver du en samtalspart som medarbetare eller chef, eller saknar något i vårt interna utbud, så hör av dig till oss.

Kontaktuppgifter HR-avdelningen

Pia Rundgren
HR-direktör
 
Sidansvarig: lotta.lofgren-markor@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-09