Göm menyn

Medarbetar- och karriärvägledningssamtal

Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet är ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kartlägga arbetsplatsens möjligheter och utvecklingsområden, och ska ses som en del av den årliga verksamhetsplaneringen. Samtalet förs mellan medarbetare och chef årligen med syfte att:

  • följa upp resultat och arbetsprestationer
  • tydliggöra mål och förväntningar
  • få en överblick över arbetsmiljö, arbetssituation, ansvarsfördelning och samarbete
  • diskutera utvecklings- och utbildningsbehov
  • karriärvägleda
  • ge återkoppling på varandras sätt att fungera i arbetet.
  • situationsanpassa ledarskapet

Dokumenten i högermenyn kan användas som stöd i genomförandet och anpassas till de förutsättningar som råder på arbetsstället.

Då samtalet är ett ömsesidigt ansvar mellan chef och medarbetare ska även medarbetaren förbereda sig inför samtalet.

Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet är ett sätt att undersöka de fysiska och psykosociala förhållandena på arbetsplatsen. Om det framkommer missförhållanden som måste åtgärdas ska dessa dokumenteras i en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplanen ska delges LSG som är inst/enhetens skyddskommitté.

Vill du veta mer? Kontakta HR-avdelningen

Sidorna under HR/Personal har flyttat …

… till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här: https://intranet.liu.se/

Några välbesökta HR-sidor just nu och som du från och med nu hittar på vårt gemensamma intranät:

Välkommen in!


Sidansvarig: lotta.lofgren-markor@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-10