Göm menyn

Bild: Studentmottagning ht 21. Foto: Magnus Johansson

Återgång efter hemarbete och distansstudier

(Granskad 10 september 2021)

Från den 29 september ska de anställda på de statliga myndigheter som uppmanats att arbeta hemma under pandemin, återgå till att arbeta på plats.

LiU:s krisledning rekommenderar att medarbetarna på ett ordnat sätt successivt ökar närvaron på plats och inom någon månad har en närvaro som motsvarar läget innan pandemin. För LiU:s studenter gäller också en successiv återgång till campusläge. Det är respektive kursledning som beslutar om takten och omfattningen av denna återgång.
Råden om att vaccinera oss, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom kvarstår.
Parallellt arbetar HR-avdelningen med att ta fram förslag på riktlinjer om distansarbete på lägre sikt. Målet är att dessa riktlinjer ska presenteras under oktober månad.

Läs mer i artikeln: En mjuk återgång efter hemarbetet

 

 


Nyhetsuppdateringar

Bild: Studenter utanför I-huset, Campus Valla. Foto: Magnus Johansson

En mjuk återgång efter hemarbetet

Från den 29 september ska de anställda på de statliga myndigheter som uppmanats att arbeta hemma under pandemin återgå till att arbeta på plats. För LiU:s del är planen en mjuk och stegvis återgång under oktober månad.

Tjej med plåster på ena överarmen.

Vaccinera dig på campus!

Nu finns chansen att bli vaccinerad mot covid-19 på campus! Under tisdagarna 14 och 21 september öppnas tillfälliga vaccinationscentraler på Campus Valla och Campus Norrköping.

Studenter cyklar i märkesbacken i Campus Valla.

Viktigt att fortsätta undvika trängsel i höst

LiU:s beslut om en stegvis återgång till ett mer öppet campus under höstterminen står fast men tempot i återgången påverkas av den fortsatta smittspridningen och vaccineringstakten. Det viktigaste nu är att följa riktlinjerna för att minska trängseln i LiU:s lokaler.

Bild: Tangentbord, kaffekopp och anteckningsblock. Bild: Mostphotos

Zoomövervakning vid tenta

Nu finns LiU-gemensamma rekommendationer, instruktioner och mallar för zoomövervakning av studenter vid salstentamen som görs om till distanstentamen.

Sjukvårdspersonal vaccinerar patient

Vaccinera dig hos Feelgood

Nu kan du boka tid för vaccination mot covid-19 hos Feelgood i Norrköping och Linköping. Ta del av information om plats, tider och bokning.

Bild: Två personer i biblioteket, Studenthuset.

Lägre aktivitet under corona

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för landets lärosäten. En undersökning som UKÄ genomfört på åtta campus, bland annat Campus Valla, genom att mäta mobiltelefonaktiviteten, visar på en kraftigt minskad aktivitet på campus från mars 2020.

Bild: Studentmottagning Campus Valla 2020. Foto: Magnus Johansson

Stegvisa lättnader under höstterminen

LiU har beslutat att starta höstterminen 2021 på pandeminivå 2. Det innebär att något fler kan mötas fysiskt i grupp och att mer av undervisning och examinationer kan genomföras på campus, men också att vi måste fortsätta att hålla avstånd till varandra.

Bild: Biblioteket, Studenthuset

LiU laddar för stegvis öppning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om distansundervisning för universitet och högskolor upphör den 1 juni. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats på campus men att de restriktioner för att minska trängsel och därmed risk för smittspridning som finns nu fortfarande gäller till i höst.

Sjukvårdspersonal vaccinerar patient

Underlättar covid19-vaccinering

- När det är dags för dig att vaccinera dig mot covid-19 hoppas jag att du gör det så fort som möjligt, säger HR-direktören Pia Rundgren. LiU tar initiativ till att underlätta vaccinering för medarbetare.

Bild: Corona-kampanj i Studenthuset. Foto: Charlotte Perhammar

Pandemin är inte över än

I takt med att allt fler vaccinerar sig mot covid-19 stiger nu förväntningarna på en snabb återgång till det ”normala”. Samtidigt är trycket på sjukvården fortsatt mycket högt. Utifrån läget är vår slutsats att det gäller att hålla ut och hålla avstånd ännu en tid.


Bakgrund

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-10