Göm menyn

Bild: Uppmaning att sitta få och luftigt

LiU i distansläge

(Uppdaterad 2020-03-18 14:10)

Nu gäller distansläge på LiU med anledning av det nya coronaviruset. Det innebär att universitetets verksamhet fortsätter, men att undervisning, studier och examination görs på distans och att medarbetare arbetar hemifrån så långt det är möjligt. Beslutet har fattats av LiU:s centrala krisledningsorganisation och distansläget gäller tillsvidare.

 

Håll avstånd och ta ansvar

(Uppdaterad 2020-04-01 16:30) Folkhälsomyndigheten har den 1 april skärpt tonen vad gäller de allmänna råden för att motverka spridningen av covid-19.

  • Stanna hemma när du har symtom
  • Var noggrann med handhygien
  • Håll avstånd till varandra och undvik större sociala sammanhang

Krisledningen på LiU uppmanar därför alla anställda och studenter att:

  • Avboka fysiska möten eller genomföra dem digitalt!
  • Om fysiska möten måste genomföras:
    Undvik att ni är många personer som samlas i lokalen och håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

 

Checklista för distansläge

✔️ Universitetets lokaler är tillgängliga för studenter och medarbetare men LiU-kort krävs för att komma in.

✔️ Biblioteket är öppet och många av bibliotekets resurser nås också digitalt.

✔️ Examinationer görs på distans. Mer information på sidan om examination

✔️ Samtliga kurser under våren 2020 anpassas till distansläge

✔️ För medarbetare gäller att endast möten som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten får genomföras fysiskt. Övriga möten, konferenser, seminarier etc skjuts på framtiden eller genomförs på distans.

✔️ Alla tjänsteresor ställs in tills vidare. De får senareläggas eller så går det kanske att hitta alternativa mötesformer.

✔️ Campusbussarna går men första turen på morgonen utgår. Dubbla avgångar ändras dessutom till enkel avgång.

✔️ Flera restauranger håller stängt på våra campus.

✔️ Registraturen har öppet vardagar 09-12, för allmänheten. För anställda gäller vanliga expeditionstiden 09-15.

✔️ Användbara länkar för distansundervisning och digitala möten finns i vänsterspalten

 

Beslutet följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen samt hälso- och sjukvården. De åtgärder som vidtas görs i perspektivet att nuvarande situation kan komma att sträcka sig under åtminstone resten av vårterminen 2020.

 


 

"Distansläge är vår vardag". Kent Waltersson, universitetsdirektör och Helen Dannetun, rektor.

Nyhetsuppdateringar

Bild: Undervisning i lärosal.

Deadline för scheman 4 maj

Snart är det dags för lärare och schemaansvariga att lämna in schemaunderlag med önskemål om lokaler för höstterminen 2020. Sista inlämningsdag är framflyttad till den 4 maj.

Bild: Studenter i Studenthuset. Foto: Magnus Johansson

För många studenter i Studenthuset

Sedan några dagar är trenden att allt fler studenter söker sig tillbaka till campus och framför allt Studenthuset på Campus Valla. Den utvecklingen vill nu universitetsledningen stoppa.

Bild: Café på Campus Valla. Foto: Thor Balkhed

Restauranger stänger och permitterar

Stänga ned och vänta på hösten, det är det enda alternativet för de stora lunchrestaurangerna på LiU. Ett trettiotal anställda har fått korttidspermitterats. Men det finns de som håller ut, trots att det är glest mellan gästerna.

Medarbetare it nära stöd

De får din digitala arbetsdag att funka

Tusentals medarbetare ställdes plötsligt inför fakta – nu ska all verksamhet skötas på distans. Behovet av att veta hur man ställer om sitt arbetssätt blev snabbt stort. Krisledningen gav uppdraget till Didacticum och LiU IT.

Kvinna sitter i en fönstersmyg och tittar ut. Svartvit bild.

Studenthälsan ger stöd i krisen

Många studenter är oroliga över coronaviruset. Studenthälsan erbjuder stödsamtal och rådgivning.

Bild: Krisledningsmöte i Teams

Så ställer IEI om till distansverksamhet

Ett och ett halvt dygn – 36 timmar - tog det för LiU:s största institution att ställa om till distansläge. Det mesta fungerar bra, men massor av arbete återstår. ”Det här är en process, det dyker upp nya frågor hela tiden”, säger prefekten Louise Ödlund.

Bild: Student på gräsmatta

Summer Academy ställs in

LiU har beslutat att ställa in Summer Academy 2020 med anledning av risken för spridning av coronavirus. Förhoppningen är att kunna genomföra den nästa sommar.

kvinna jobbar vid dator

Hjälp med utbildning online

Nu kan du komma i kontakt med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger för att få hjälp med samarbetet och utbildning online. Koppla upp dig via Zoom och prata med utbildarna och pedagogerna. Nya tider i schemat läggs ut löpande.

Bild: Tomt Campus Valla

Inställd undervisning

LiU har tidigare beslutat att övergå till distansläge från och med onsdag 18 mars. Efter regeringens uppmaning ställs nu all fysisk undervisning och examination in den här veckan.

Inbjudningar till Welcome Fair

Välkomstmässa flyttas fram

Med anledning av den nuvarande situationen och enligt LiU:s riktlinjer kring coronavirus, ställs ”Welcome Fair for International Staff” in den 17 mars och flyttas fram till ett senare datum i vår.

sorry closed sign

Didacticum prioriterar om - Pedagogikdagarna ställs in

I samråd med den centrala krisledningsorganisationen har Didacticum valt att ställa in Pedagogikdagarna 17-18 mars 2020. Detta görs för att omprioritera resurser för att stödja LiU:s arbete med hanteringen av pandemin covid-19.

Bild: Rektor Helen Dannetun

Följer Folkhälsomyndigheten

I takt med coronavirusets fortsatta spridning redovisas nu i media hur myndigheter och arbetsgivare agerar på olika sätt när det gäller till exempel de anställdas resor och närvaro på jobbet. LiU kommer dock inte att gå ut med egna rekommendationer utan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens.

Bild: Resväska och pass. Foto: Pixabay

Tjänsteresor i coronatider

I samband med coronaviruset har många medarbetare frågor om vad som gäller vid bokning eller avbokning av resa. Nu finns information om vilka regler som gäller inför eller under en tjänsteresa.

Bild: Handfat som städas. Foto: Magnus Johansson

Utökad städning mot coronasmitta

Som en förebyggande åtgärd mot coronvirus utökar Lokalvården sina insatser när det gäller städning av toaletter och andra ytor där bakterietillväxten generellt är som störst.

Bild: Provrör coronavirus

Krisledning aktiverad på grund av coronavirus

Universitetets centrala krisledningsorganisation har aktiverats på grund av att det första coronafallet konstaterats i Östergötland. Även studenter och medarbetare vid LiU har testats men ännu inte konstaterats sjuka.

Bild: Skylt Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed

Kontinuitetsplan för hantering av covid-19

För att minska LiU:s sårbarhet och öka motståndskraften mot händelser som kan påverka verksamheten, har universitetsledningen tagit beslut att ta fram en så kallad kontinuitetsplan.


Bakgrund

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus, som kan smitta människor, identifierats i staden Wuhan i Kina. Viruset har i olika omfattning spritt sig till ett flertal länder runt om i världen. Sverige har drabbats av några inresta fall.
I januari 2020 tillsattes en central arbetsgrupp, under ledning av Joakim Nejdeby, stabschef för LiU:s centrala krisledningsorganisation. Gruppen arbetar med LiU-övergripande frågor som har med coronavirusets utbrott att göra och dess påverkan på verksamheten vid LiU, våra studenter och medarbetare.
Den 10 mars aktiverades den centrala krisledningsorganisationen vid LiU efter att det första coronafallet konstaterats i Östergötland.

Linköpings universitet (LiU) följer Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets rekommendationer, samtidigt som den centrala krisledningsorganisationen vid LiU har aktiverats. Krisledningen arbetar proaktivt där våra medarbetares och studenters säkerhet är högsta prioritet. Krisledningen undersöker också hur universitetets olika verksamheter påverkas och kan anpassas i händelse av att smittspridningen utökas.

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala arbetsgrupp, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar om coronaviruset.

 

Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-02