Göm menyn

LiU återgår stegvis till campus i höst

(Uppdaterad 2020-08-12 09:45)

Linköpings universitet kommer successivt att återgå till campusförlagd verksamhet under höstterminen enligt det beslut som regeringen fattat om att universitet och högskolor kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet och att de tidigare rekommendationerna om distansläge upphävs. 

Återgången till campusförlagd verksamhet kommer att genomföras stegvis under höstterminen. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer om utglesning och storlek på grupper gäller fortfarande, vilket till exempel innebär att undervisning i viss omfattning även fortsättningsvis kommer att ges digitalt och att medarbetare växelvis arbetar på plats på campus för att minska risken för smittspridning.

Öppettiderna för LiU:s lokaler kommer att utökas och anpassas inför terminsstarten för att möjliggöra mer campusförlagd verksamhet.

 

Håll ut, håll avstånd och ta ansvar

(Uppdaterad 2020-04-24 15:30) Ovisshet, isolering och oro. Distansläget på LiU kommer att fortsätta terminen ut och det gäller för oss alla att hålla ut, hålla avstånd och ta ansvar – för vår egen och för andras skull.
Så länge distansläget pågår: stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik större sociala sammanhang.

Krisledningen på LiU uppmanar alla anställda och studenter att

  • Inte komma till campus om det inte är nödvändigt
  • Genomföra arbete, undervisning och möten digitalt, så långt möjligt
  • Undvika att samlas många i lokalerna

 


 

"Distansläge är vår vardag". Kent Waltersson, universitetsdirektör och Helen Dannetun, rektor.

Nyhetsuppdateringar

Bild: Tumstock visar två meter. Foto: Charlotte Perhammar

Så sker återgång konkret

Nya studenter prioriteras, fysisk distansering gäller, medarbetare ska arbeta växelvis på plats vid campus och inrikes tjänsteresor kan åter tillåtas i högre omfattning – det är några av de konkreta konsekvenserna av att LiU under hösten successivt återgår till campusförlagd verksamhet.

Kårallen på Campus Valla.

Återgång till campus enligt plan – men kan gå långsammare

De studenter som kommer nya till Linköpings universitet ska få undervisning på plats. Den bedömningen gör LiU:s ledning, även efter Folkhälsomyndighetens besked om fortsatt hemarbete under hösten.

Bild: Studenter på Campus Valla. Foto: Charlotte Perhammar

Tillfälliga avsteg från utbildningsplaner

LiU har beslutat om successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020. Men med hänsyn till rekommendationerna om avstånd och större samlingar, tillåts fortsatt tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner.

Tjej som sitter med laptop och vattenflaska.

Förtydligande av tentamensbegrepp

Vårens distansläge har visat att det funnits behov av att införa ett nytt begrepp för ”salstentamen på distans”. LiU:s ledning har därför beslutat införa det nya begreppet ”distanstentamen”.

Bild: Kalasmottagning 2018. Foto: Göran Billeson

Mix av digital och fysisk studentmottagning

Att ta emot tusentals nya studenter till hösten med de restriktioner som finns på grund av covid-19 är en riktig utmaning. Den kommer inte att likna något som gjorts tidigare men ambitionen är att göra mottagningen både fysisk och digital.

Bild: Digital tenta. Foto: Charlotte Perhammar

Så blir restriktionerna i höst

Linköpings universitet övergår från höstterminens start stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. Det innebär bland annat prioriteringar kring vad som kan fortsätta göras digitalt eller i mer ordinarie former.

Fyra studenter som går i en korridor i C-huset.

Välkommen tillbaka till campus i höst!

Linköpings universitet öppnar successivt i höst. Regeringen gav beskedet att universitet och högskolor kommer att gå tillbaka till ordinarie verksamhet i höst vid en presskonferens under fredagseftermiddagen.

Person som sitter med en laptop, ryggen mot kameran.

Nya riktlinjer för examination på distans

LiU ändrar nu riktlinjerna för salstentamen som görs om till examination på distans. Senast fem arbetsdagar innan tentamen ska examinator ha meddelat vilka hjälpmedel som får användas. Enligt de nya riktlinjerna är det inte möjligt att efteranmäla sig till tentamen.

Bild:Laptop med Ladok

Personnummer till Ladok

Vid omställningen av examinationsformer till distans på grund av Covid-19, används i större utsträckning Lisam för inlämning av examinationsuppgifter. Tidigare har inte personnummer kunnat föras över till Ladok men det har nu ändrats. Genom att personnumret visas ökar säkerheten för att rätt student får rätt omdöme.

Bild: Sofie Abrahamsson jobbar hemma

God stämning hos IKOS

När distansläget beslutades fick troligen alla både tankar och känslor av olika slag. Men LiU-tåget fortsatte att tuffa på framåt. Sofie Abrahamsson är en av dem som stöttat medarbetare för att hitta in på rätt spår i det nya arbetssättet.


Bakgrund

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Gällande beslut

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-29)

Beslut om temporära rutiner från 1 september 2020 för genomförande av disputationer med beaktande av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-15)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (2020-06-16)

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

 

Tidigare Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-12