Göm menyn

Linköpings universitet i normalläge

(Uppdaterad 6 april 2022)

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Tack vare att så många svenskar har vaccinerat sig är situationen tillräckligt stabil för att upphäva pandemilagen och omklassificera sjukdomen.

Det innebär att samtliga restriktioner som påverkade universitetets verksamhet är avvecklade, arbete och studier vid Linköpings universitet återgår till det normala. Skulle smittspridningen öka kommer universitetet att vidta åtgärder och restriktioner kan komma att införas igen.

Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

beslut

Beslut om upphävande av tidigare beslut rörande temporära rutiner med anledning av covid-19

Beslut om avveckling av krisledning respektive inrättande av arbetsgrupp med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-06