Göm menyn

LiU återgår stegvis till campus i höst

Linköpings universitet kommer successivt att återgå till campusförlagd verksamhet under höstterminen enligt det beslut som regeringen fattat om att universitet och högskolor kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet och att de tidigare rekommendationerna om distansläge upphävs. 

Återgången till campusförlagd verksamhet kommer att genomföras stegvis under höstterminen. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer om utglesning och storlek på grupper gäller fortfarande, vilket till exempel innebär att undervisning i viss omfattning även fortsättningsvis kommer att ges digitalt och att medarbetare växelvis arbetar på plats på campus för att minska risken för smittspridning.

 

Håll ut, håll avstånd och ta ansvar

Så länge pandemin pågår: stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik större sociala sammanhang.

 


 

Affischer och bordsryttare

 

Nyhetsuppdateringar

Bild: Provrör, corona. Foto: Istockphoto.

Bekräftad klustersmitta vid LiU

LiU har idag fått bekräftat från Region Östergötlands smittskyddsenhet att ett tiotal studenter vid en större privat fest har blivit smittade av covid-19.

Bild: Medarbetare i Infocenter med corona-information i förgrunden. Foto: Anna Nilsen

Bidra till minskad smittspridning

Smittspridningen av covid-19 är just nu låg i Sverige, men än är faran långt från över. Tillsammans bidrar vi till en fortsatt positiv trend.

Bild: Tumstock visar två meter. Foto: Charlotte Perhammar

Så sker återgång konkret

Nya studenter prioriteras, fysisk distansering gäller, medarbetare ska arbeta växelvis på plats vid campus och inrikes tjänsteresor kan åter tillåtas i högre omfattning – det är några av de konkreta konsekvenserna av att LiU under hösten successivt återgår till campusförlagd verksamhet.

Kårallen på Campus Valla.

Återgång till campus enligt plan – men kan gå långsammare

De studenter som kommer nya till Linköpings universitet ska få undervisning på plats. Den bedömningen gör LiU:s ledning, även efter Folkhälsomyndighetens besked om fortsatt hemarbete under hösten.

Bild: Studenter på Campus Valla. Foto: Charlotte Perhammar

Tillfälliga avsteg från utbildningsplaner

LiU har beslutat om successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020. Men med hänsyn till rekommendationerna om avstånd och större samlingar, tillåts fortsatt tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner.

Tjej som sitter med laptop och vattenflaska.

Förtydligande av tentamensbegrepp

Vårens distansläge har visat att det funnits behov av att införa ett nytt begrepp för ”salstentamen på distans”. LiU:s ledning har därför beslutat införa det nya begreppet ”distanstentamen”.

Bild: Kalasmottagning 2018. Foto: Göran Billeson

Mix av digital och fysisk studentmottagning

Att ta emot tusentals nya studenter till hösten med de restriktioner som finns på grund av covid-19 är en riktig utmaning. Den kommer inte att likna något som gjorts tidigare men ambitionen är att göra mottagningen både fysisk och digital.

Bild: Digital tenta. Foto: Charlotte Perhammar

Så blir restriktionerna i höst

Linköpings universitet övergår från höstterminens start stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. Det innebär bland annat prioriteringar kring vad som kan fortsätta göras digitalt eller i mer ordinarie former.

Fyra studenter som går i en korridor i C-huset.

Välkommen tillbaka till campus i höst!

Linköpings universitet öppnar successivt i höst. Regeringen gav beskedet att universitet och högskolor kommer att gå tillbaka till ordinarie verksamhet i höst vid en presskonferens under fredagseftermiddagen.

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

Person som sitter med en laptop, ryggen mot kameran.

Nya riktlinjer för examination på distans

LiU ändrar nu riktlinjerna för salstentamen som görs om till examination på distans. Senast fem arbetsdagar innan tentamen ska examinator ha meddelat vilka hjälpmedel som får användas. Enligt de nya riktlinjerna är det inte möjligt att efteranmäla sig till tentamen.


Bakgrund

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-28