Göm menyn

Bild: Vissnande blommor som svart siluett framför Studenthuset

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder inför vintern

(Granskad 22 november 2021)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till vuxna och barn om att stanna hemma vid symptom gäller tills vidare. Från den 22 november gäller att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest.
Covid 19 är klassad som en samhällsfarlig sjukdom vilken innebär att det fortfarande finns allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som LiU som arbetsgivare måste möjliggöra att man kan följa. Till detta ska läggas de försiktighetsåtgärder som Arbetsmiljöverket rekommenderar för att skydda mot smittspridning av covid-19.

De viktigaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är:

  • Var vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra och testa dig.
  • Om du varit feberfri ett dygn och känner dig frisk kan du återgå till arbetet eller studierna.
  • Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

De viktigaste försiktighetsåtgärderna från Arbetsmiljöverket är:

  • Tvätta händerna ofta. God handhygien bidrar till att förebygga smittspridning.
  • Håll, om möjligt, avstånd till andra människor, undvik platser med trängsel och se till att inte för många individer vistas samtidigt i en lokal med liten luftvolym.
  • Om möjligt, underlätta för medarbetare att inte behöva resa till och från jobbet i rusningstid.
  • Fortsätt uppmuntra till alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil.

Från den 1 december kommer allmänna sammankomster och offentliga tillställningar regleras med vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar för att minska risken för ökad smittspridning.

Läs mera här

Det här gäller från och med den 22 november — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förebygg smittrisker på arbetsplatsen - Arbetsmiljöverket (av.se)

 

 


Nyhetsuppdateringar

Bild: Två cyklister i mörkret framför ett upplyst Studenthus.

Försiktighet vid aktiviteter med många

Iaktta försiktighet vid arrangemang som samlar många deltagare och vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning – det är LiU:s linje när nya coronabestämmelser börjar gälla för vissa aktiviteter den 1 december.

Bild: Annevi Fredäng, Joakim Nejdeby och Pia Rundgren i krisledningsmöte.

609 dagar av krisledning

Ännu ett steg i avtrappningen efter coronapandemin är att LiU nu beslutat att avveckla den krisledning som sedan 9 mars 2020 lett hanteringen av pandemifrågorna.

Kvinnlig vårdpersonal och kille med keps. Båda bär munskydd.

Ny chans att bli vaccinerad mot covid-19

Tisdagen den 9 november erbjuder Region Östergötland en ny möjlighet att bli vaccinerad mot covid-19 på campus.

Bild: Föreläsning Campus Norrköping

Vad händer efter 29 september?

Så har den äntligen kommit, dagen då många av restriktionerna under coronapandemin släpps och rekommendationen om hemarbete upphör att gälla. Men vad gäller egentligen, nu och under hösten?

Bild: Studenter utanför I-huset, Campus Valla. Foto: Magnus Johansson

En mjuk återgång efter hemarbetet

(Uppdaterad med beslut)Från den 29 september ska de anställda på de statliga myndigheter som uppmanats att arbeta hemma under pandemin återgå till att arbeta på plats. För LiU:s del är planen en mjuk och stegvis återgång under oktober månad.

Tjej med plåster på ena överarmen.

Vaccinera dig på campus!

Nu finns chansen att bli vaccinerad mot covid-19 på campus! Under tisdagarna 14 och 21 september öppnas tillfälliga vaccinationscentraler på Campus Valla och Campus Norrköping.

Studenter cyklar i märkesbacken i Campus Valla.

Viktigt att fortsätta undvika trängsel i höst

LiU:s beslut om en stegvis återgång till ett mer öppet campus under höstterminen står fast men tempot i återgången påverkas av den fortsatta smittspridningen och vaccineringstakten. Det viktigaste nu är att följa riktlinjerna för att minska trängseln i LiU:s lokaler.

Bild: Tangentbord, kaffekopp och anteckningsblock. Bild: Mostphotos

Zoomövervakning vid tenta

Nu finns LiU-gemensamma rekommendationer, instruktioner och mallar för zoomövervakning av studenter vid salstentamen som görs om till distanstentamen.

Sjukvårdspersonal vaccinerar patient

Vaccinera dig hos Feelgood

Nu kan du boka tid för vaccination mot covid-19 hos Feelgood i Norrköping och Linköping. Ta del av information om plats, tider och bokning.

Bild: Studentmottagning Campus Valla 2020. Foto: Magnus Johansson

Stegvisa lättnader under höstterminen

LiU har beslutat att starta höstterminen 2021 på pandeminivå 2. Det innebär att något fler kan mötas fysiskt i grupp och att mer av undervisning och examinationer kan genomföras på campus, men också att vi måste fortsätta att hålla avstånd till varandra.


Bakgrund

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

  • Svensklistan (Under din utlandsvistelse uppmanas du att registrera dig på svensklistan hos UD för att få uppdaterad information från ambassaden)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-25