Göm menyn

Undervisa online

Materialet på den här sidan är en resurs för dig som undervisar online vid Linköpings universitet. Det som är samlat här utgår från de resurser som finns via högskolepedagogiskt centrum Didacticum och våra IT-utbildare, men det ingår även material från andra närliggande funktioner inom LiU såsom Digitala resursenheten, projektgruppen Digitala examinationer och Universitetsbiblioteket. 

Struktur

Det finns tre ingångar till våra resurser, anpassade efter olika faser i arbetet med att designa en kurs och utforma läraktiviteter som stöttar studenters lärande.

Det finns även olika format att använda för att lära sig mer om att undervisa online: guider för självstudier, konsultationer, drop-in-tider, kurser och allt detta går även att skräddarsy och beställa till specifika grupper, lärarlag, enheter eller avdelningar.

Utöver dessa tre ingångar finns det på den här sidan länkar vidare till resurser som ligger nära att undervisa online såsom examinera online.

  

Ta hjälp av en pedagog

Pedagogiska frågor

Ta hjälp av en pedagog via Didacticum och i nära samarbete med bl a IT-utbildningarna ger möjlighet till pedagogisk utveckling i relation till flera olika ämnen och frågor.

 


 

How to

Analogt blir digitalt

Analogt blir digitalt - hur gör jag? Aktiviteterna i denna guide är strukturerade utifrån en modell ur Diana Laurillards bok Teaching as a Design Science - Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology, men här sätts aktiviteterna även i relation till vad som går att göra och hur du gör det med de digitala verktyg som finns vid LiU.

   

 

Verktygsguider

Undervisa online vid LiU

Verktygsguider Undervisa online - Vill du hellre sätta dig in i de it-verktyg vi har att tillgå för undervisning vid LiU finns även mer heltäckande verktygsguider, som kompletteras med drop-in-tider och kurser där det finns tillgängligt. Examinera online

En särskild sida har skapats för dig som behöver examinera online. Det går även att Ta hjälp av en pedagog för att diskutera hur du kan använda och utveckla de examinationsformer som möjliggörs och blir svårare online. Ta gärna del av blogginlägget Examinationer i distansläge, som berör frågan om övervakning av examinationer online.  

Biblioteket online

En resurs är även bibliotekets sida Biblioteket online samt en sammanställning i bibliotekets blogg med titeln Undervisning i distansläge. Hur kan biblioteket hjälpa?

IT-stöd för studenter

Här finns resurser för studenter. Hänvisa gärna dina studenter hit för mer stöd i användning av de verktyg som nämns i våra guider.

Kontakt

Frågor? Maila didacticum@liu.se eller besök något av våra drop-intillfällen som har fokus Pedagogisk digital kompetens

 

FAQ Undervisa online 

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som dykt upp under VT2020

Banner FAQ Undervisa online

 

 

 


 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-22