Göm menyn

Resurs för undervisande personal vid LiU


2020-04-02 Undervisning i distansläge - hur kan biblioteket hjälpa? Länk till resurs.


2020-04-02 Nya tider för kollegialt lärande och handledning via drop-in på Zoom. 


2020-03-27 Laboration i datorsal på distans


2020-03-26 Länk till FAQ med temat undervisa online

Banner FAQ Undervisa online

 

 

 

 

FAQ Undervisa online


 

Grundläggande guide för dig som behöver undervisa online

För uppdaterad information om LiU:s arbete med att hantera detta hänvisar vi till FAQ om Coronaviruset.

Den här sidan är en samlad resurs för dig som behöver undervisa online. Materialet på den här sidan är en sammanställning av de grundläggande funktioner som redan nu går att använda vid LiU. Sidan består av guider som finns tillgängliga online och dessa är utvalda för att kunna ersätta campusbaserade aktiviteter vid behov. Rekommendationen är att i

Första hand digitalisera material (spela in ljud till powerpoint t ex) och distribuera i LISAM.

andra hand distribuera live genom Zoom eller Teams. (Att streama live är mer tekniskt kapacitetskrävande). Vilket system som är stabilast varierar, så undersök läget när det är dags. 

Didacticums pedagoger och IT-utbildningar har gått ihop med ett drop-in-koncept för att kunna besvara frågor från lärare: 19-27 mars arrangeras Drop-in med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger 

IT-verktyg för undervisning online

  • Microsoft Office 365 (Windows/iOS), exempelvis PowerPoint, Word och Teams
  • Zoom (logga in via ditt liu-id)
  • Kursrum i vår lärplattform LISAM inklusive videokanal

Ett headset är att föredra (det som finns till din telefon räcker gott) - men är inte absolut nödvändigt så länge det finns inbyggd mikrofon i din dator.

IT-stöd för studenter

Här finns resurser för studenter. Hänvisa gärna dina studenter hit för mer stöd i användning av de verktyg som nämns ovan.

Examinera online

En särskild sida har skapats för dig som behöver examinera online.

Biblioteket online

En resurs är även bibliotekets sida Biblioteket online samt en sammanställning i bibliotekets blogg med titeln Undervisning i distansläge. Hur kan biblioteket hjälpa?

Analogt blir digitalt

Tabellen nedan föreslår hur analoga aktiviteter kan genomföras med hjälp av de digitala verktyg som finns via LiU

Aktiviteterna som redovisas under Digital aktivitet kan antingen utföras av läraren eller student(erna). För att förtydliga detta används (L) lärare och (S) student, kopplat till respektive aktivitet. 

Studenten behöver Digital aktivitet  LiU-verktyg

inhämta kunskap:

Läsa kurslitteratur, föreläsning, lektioner, demonstration.

Innehåll

Spela in digitalt material i PowerPoint (föreläsning, demonstration, lektion) (L)

Hålla läraktivitet live via Zoom, där alla deltagare sitter vid varsin egen enhet och tar del av det som distribueras. (L+S)

Söka på nätet efter inspelat material som kan vara relevant för kursen och distribuera i LISAM. (L)

Distribution

Distribuera digitalt material/kurslitteratur i LISAM. (L)

Ta del av inspelat material (podcast/video) i LISAM. (S)

 

LISAM

Video, Dokument

Zoom

möjlighet att dela skärm, visa en PowerPoint och använda digital whiteboard

Office 365

PowerPoint för innehållsproduktion

exempelvis ljudspår till presentation, skärminspelning, klippa videomaterial och exportera som film (mp4)

undersöka inhämtad kunskap:

Ex handledning, gruppdiskussioner

 

Handleda via Zoom eller Teams (video/chat) (L+S)

Använda diskussionsforum i LISAM. (L+S)

Påminna om studenternas egna formella it-infrastruktur: Zoom och Office 365. (L)

LISAM

Diskussionforum

Zoom

Videosamtal

Office 365

Teams, exempelvis chat eller videosamtal

öva och praktisera inhämtad kunskap:

rollspel, test, quiz

Interagera via Zoom eller Teams (video/chat) (S)

Utforma quiz och test i LISAM. (L)

Utforma frågeformulär för enkäter eller undersökningar i Forms. (L)

Göra test, quiz och undersökningar i LISAM/Forms (S)

LISAM

Quiz och test

Zoom

Office 365

Teams, Forms

formulera och presentera inhämtad kunskap i olika format:

Presentationer, seminarier, redovisning, skriva. 

Presentera via Zoom eller Teams där det går att visa PowerPoint, digital whiteboard, dela skärm. (S)

Hålla seminarier med möjlighet till uppdelning i mindre grupper via Zoom. (L+S)

Använda PowerPoint för att skapa en video med ljud. (S)

Publicera det producerade materialet i LISAM.  (S)

Handleda via de verktyg som valts för ändamålet. (L)

LISAM

Inlämningar (max 100MB), Samarbetsyta

Zoom

Presentationsvy, Breakout-room

Office 365

Teams, PowerPoint

 

diskutera inhämtad kunskap tillsammans med andra:

Seminarier, gruppdiskussioner, peer-review (student-student)

Använda Zoom för synkrona (live)-seminarier och diskussioner. (L+S)

Använda diskussionsforum i LISAM eller chat-trådar i Teams. (L+S)

 

 

LISAM

Diskussionsforum

Zoom

Office 365

Teams

arbeta kollaborativt för att bearbeta inhämtad kunskap. 

Projektarbete, grupparbete, diskutera i grupp kring eget/andras arbete. 

Interagera via Zoom eller Teams (video/chat) (L+S)

Handleda via Zoom eller Teams (L)

Distribuera material med hjälp av OneDrive/LISAM (S)

Möjliggöra gruppinlämningar i LISAM (L)

Använda gruppinlämningar i LISAM (S)

LISAM

Gruppinlämningar, Dokument, Samarbetsyta

Zoom

Office 365

Teams

 

Tabellen har utformats utifrån Diana Laurillards tabell Types of learning and the different types of Conventional and Digital Learning Technologies that serve them s. 96 ur Teaching as a design science - Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology (Diana Laurillard, 2012, Routledge)

Guider

Teams och Zoom

LISAM (klassiska kursrum)

Innehållsproduktion av digitalt material

guider av Stina Hellberg, IT-utbildare och IKT-pedagog.

Har du frågor angående pedagogisk digital kompetens och den här resurssidan, maila didacticum@liu.se.


Sidansvarig: anna.soderstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-02