Göm menyn

Studera på distans - checklista för studenter

Det är stor skillnad på att snabbt ställa om sin undervisning från campusbaserat till distans, jämfört med att designa en kurs redan från början till ett distansformat. Den här checklistan är baserad på de viktigaste digitala verktyg vi har att tillgå vid LiU och där urvalet gjorts utifrån ett distansläge. Vi har även sammanställt en del generella rekommendationer som kan vara bra att tänka på när man står inför en helt annan vardag och snabbt behöver ställa om för att spendera större delen av tiden hemma.

Generella rekommendationer

 • Följ uppdateringar från LiU på LiU:s sida om Coronavirus.
 • Försök hålla dina vanliga vardagsrutiner och ha en tydlig uppdelning mellan studier och fritid.
 • Håll kontakten med varandra – använd gärna it-verktygen som finns vid LiU för att plugga ihop, samarbeta eller ta en online-fika.
 • Tänk igenom din studiesituation, vad har du för möjlighet att studera på distans hemifrån (hårdvara, wi-fi)
 • Använd gärna head-set när du har videosamtal, ett vanligt telefon-headset duger gott
 • Kom ihåg att använda webbkameran vid till exempel grupparbeten. Det blir enklare att vara med när man ser alla i gruppen.
 • Kom ihåg att ta pauser och rör på dig! När vi jobbar eller studerar hemifrån har vi en tendens att bli mer stillasittande, som kan bidra till stelhet. Om du har möjlighet kan du se till att komma ut på en promenad varje dag eller gå på ett online-träningspass.
 • Om du känner oro, stress eller har funderingar kring hur du ska hantera dina studier/din situation kan du kontakta Studenthälsan eller din studievägledare för stöd. Både Studenthälsan och studievägledare finns tillgängliga via e-post och telefon. Möten via Zoom eller Teams kan också bokas in.

Att studera online

I ett distansläge distribueras allt lärmaterial via de IT-verktyg som LiU har i sin infrastruktur. Se länkar i högerspalten. Rekommendationen till undervisande personal är att använda:

 • Microsoft 365: Teams och PowerPoint.
 • Videokonferensverktyget Zoom
 • Kursrum i LISAM

För dig som student kan det innebära att du behöver koppla upp dig via fjärrinloggning och att du behöver sätta dig in i vilka programvaror vi som universitet har tillgång till, även för installation i studentdatorer.

I första hand bör aktiviteter ske asynkront (oberoende av tid och plats) online.

I andra hand sker aktiviteter synkront (live) online. Vad som väljs ska kommuniceras av lärarna i din kurs.

Ta del av följande guider för att stärka din digitala kompetens

Microsoft Teams

Zoom för studenter

Fjärrinloggning

LISAM (studentmanualer)

Mjukvaror

IT-tjänster och service för studenter – allt IT-stöd samlat

 

Tips från andra studenter som pluggar hemifrån

Kaffe, katter och lökchips

 

Annat stöd

Studenthälsan

Studievägledning


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-23